U Fuwa Notshi Afrika Tshipembe

© Waugsberg
Tshithu tsha ndeme musi u tshi ṱoḓa u fuwa ṋotshi kha ḽa Afrika Tshipembe ndi uvha na nḓivho. U fanela uvha na zwithu zwine wa tea u zwiḓivha zwa u dzi langa, tshivhumbeo tsha tshiṱaha, mushumo wa ṋotshi, muvhili wadzo na kufhele kwa zwiḽiwa zwine dza zwifuna, zwiḽi na malwadze.

Vhafuwi vhaswa vha fanela u thoma u wana mmbi ya hone kana hune dza ḓo dzula hone, hune ha vha tsini na zwiḽiwa.

U ḓala ha zwiḽiwa na maḓi zwiita uri dzi anwe dzi nnzhi. Zwiambaro zwine zwa kona u tsireledza musi u tshi khou ṱoḓa u shuma na mmbi yadzo zwi ya ṱoḓea.