Ukufuya iZinyosi eNingizimu Afrika

© Waugsberg
Into ebaluleke kunazo zonke abashayeli bezinyosi abasha eNingizimu Afrika bayodinga lapho beqala ukuloba ulwazi. Kuzodingeka uqonde izinqubo ezithile zokuphatha izinyosi, isakhiwo se-hive, imisebenzi yezinyosi, umzimba wayo nokuthi udla kanjani, ukudla okuthandayo, izilwane nezidumbu.

Abashayi bezinyosi abasha bazodinga isidumbu (noma i-bee koloni), isidleke kanye nendawo yokubeka isidleke, esondele ngokwanele emthonjeni wokudla izinyosi. (Umthombo omuhle we-forage namanzi uyoveza isivuno esihle kakhulu soju.)

Izambatho zokuvikelwa kanye namanye amathuluzi okusebenza ngomswakama kanye nekoloni kuzodingeka futhi.