Temo ya Kwaeyalekgwaba Afrika Borwa

© Marinda Louw

Kwaeyalekgwaba e jowang, bakeng sa meriana le e hlaha ke dihlopha tse tharo tse thehang indasteri ya kwaeyalekgwaba lefatsheng ka bophara. Le ha kwaeyalekgwaba e jowang e jwaloka e tshweu le e sootho di tsejwa dijong tsa sejwalejwale Afrika Borwa, kwaeyalekgwaba e boemo bo hodimo e jwaloka oyster le shiitake di ntse di ya di thabelwa haholo. 

Letoto lena la dingolwa le fana ka kakaretso ya tlhahiso ya kgwebo ya kwaeyalekgwaba Afrika Borwa mme e lekola le kwaeyalekgwaba ya boemo bo hodimo le e tsonngweng hammoho le tshebediso le melemo ya kwaeyalekgwaba e jowang ya kgwebo. Tshebediso ya moetlo le meriana ya kwaeyalekgwaba ke lekala le batsi ebile le na le kgohedi empa le sa kenyeletswa letotong lena.

Translated by Maletsatsi Sejake

Melemo le Tshebediso ya Kwaeyalekgwaba

Kwaeyalekgwaba e theko e tlase ebile e phepo e ntle mme ho kenyeletswa ha yona dijong tse kang di-omelette le ditjhu, ho eketsa tatso le bol...more

Kwaeyalekgwaba e Hlahiswa Jwang

Kwaeyalekgwaba e lengwa dibakeng tse kgolo tse kahara meaho moo boemo ba moya wa carbon dioxide, mongobo le themphereitjhara di laolwang ka ...more

Monontsha wa Kwaeyalekgwaba

Monontsha ke motheo wa temo ya kwaeyalekgwaba. Sebopeho le boleng ba monontsha ho tla ama tjhai ya semela sa kwaeyalekgwaba....more

Tlhahiso ya Kwaeyalekgwaba

Tlhahiso ya kgwebo ya kwaeyalekgwaba e jewang e eketsehile ho feta makgetlo a 30 ho tloha selemong sa 1978, ka shiitake (Lentinus edodes) e ...more

Dihlahiswa tsa Kwaeyalekgwaba

Tsela e tlwaelehileng ya ho ja kwaeyalekgwaba ke ho e ja tala kahara disalate kapa e phehuwe kapa e phehuwe ka botoro, oli kapa ghee....more

Temo ya Truffle Afrika Borwa

Temo ya truffle Afrika Borwa ke indasteri e sa leng nyane empa e hola, ebile e shebane le tlhahiso haholo ya truffle e ntsho ya France e ama...more

Tlhahiso ya Truffle Lefatsheng

’Kwaeyalekgwaba’ e ka tlasa mobu e monko o monate e roriswa haholo didikadikweng tsa dijo....more

Mefuta ya Kwaeyalekgwaba

Ho na le makgolokgolo a mefuta ya kwaeyalekgwaba e lenngweng (ho feta mefuta e 50) e fumanehang matjhabeng empa tlhahiso ya kwaeyalekgwaba y...more