Vurimi bya Swikowa eAfrika Dzonga

© Marinda Louw

Swa dyeka, swa vitshunguri naswona swikowa swale nhoveni swina mintlawa yinharhu leyi kumekaka emisaveni hinkwayo. Loko swikowa swikarhi swidyeka tani hi leswi swobasa xikan’we naleswi swa buraweni hileswi swingana ndhuma swinene eka nxanxamelo wa swakudya swa manguva lawa eAfrika Dzonga, swikowa leswi kokaka rinoko swofana nati oyster na shiitake swileku veni na ndhuma swinene. 

Nxanxameto lowu wa matsalwa wunyika nhlamuselo wa vuhumelerisi bya swikowa leswi xavisiwaka eAfrika Dzonga naswona yatlhela ya langutisisa eka tinxaka ta swikowa swa exotic na leswinga ti milela enhoveni xikan’we na leswi switirhisiwaka swona na mbuyelo wa kudya swikowa leswi dyiwaka leswi xavisiwaka. Switirhisiwa leswi swa vutshunguri na switirhisiwa swa ndzhavuko swi anamile naswona I xiphemu lexi tsakisaka lexinga langutisiwangiki eka matsalwa lawa.

Translated by Ike Ngobeni

Mbuyelo na Switirhisiwa swa Swikowa

Swikowa swi hlayisa mali naswona swikahle eka rihanyo naswona loko swikatsiwe swakudya swofana nati omelettes na xiculu swi engetela nantswo...more

Ndlela yo Humelerisa Swikowa

Swikowa swi byariwa laha kunga pfaleka kukulu laha nhlayo ya carbon dioxide, ku tsakama na mahiselo swi lawuriwaka....more

Manyoro ya Swikowa

Manyoro I xiphemu xa vurimi bya swikowa. Xivumbeko na khwalithi ya manyoro swina xiave eka khwalithi ya ntshovelo wa swibyariwa swa swikowa....more

Vuhumelerisi bya Swikowa

Vuhumelerisi byo xavisa bya swikowa leswi dyiwaka byi tlakukile kutlula ka 30 kusukela hi lembe ra 1978, laha shiitake (Lentinus edodes) yi ...more

Swihumelerisiwa swa Swikowa

Ndlela ya ntolovelo yaku dya swikowa hiloko switetano eka ti saladi kumbe swi swekiwile hi botere, mafurha kumbe hi ghee....more

Vurimi Byati Truffle eAfrika Dzonga

Vurimi byati truffle eAfrika Dzonga hilebyi byahaku tumbulukaka naswona byileku kuleni, laha ku langutisiwaka ngopfu eka ti truffles ta ntim...more

Vuhumelerisi bya Truffle Emisaveni

Swikowa leswi swa aroma leswi milaka ehansi ka misava swa durha swinene e mavhengeleni lawa ya xavisaka swakudya....more

Tinxaka ta Swikowa

Kuna madzana dzana ya tinxaka ta swikowa leswi byariwaka (kutlula 50 wa tinxaka) leti kumekaka emisaveni hinkwayo kambe vuhumelerisi bya lah...more