Bapedi

© Dr Peter Magubane

Lebitso la Bapedi le ne le sebediswa ho hlalosa batho ba buang Sesotho ba Mpumalanga le Northern Province, Afrika Borwa. Morao tjena, dihlopha tsena di se di bitswa Basotho ba Leboya.

Bapedi, jwalokaha ho utlwisiswa, ke karolo ya Basotho ba Highveld ba dulang dihlabeng tse pela Pietersburg. Dihlopha tse ding tsa Basotho ba Leboya, bao boholo ba bona ba busitsweng ke Bapedi, ke Basotho ba Lowveld ho ithatika le lethathama la Drakensberg, le Basotho ba botjhabela ba lebatowa la Mapulaneng, ha o ya Lydenburg.

Translated by Maletsatsi Sejake

Tswelopele Setjhabeng sa Bapedi

Kamora ho hlolwa ke Manyesemane, Bapedi ba ile ba theolelwa letotong la ba setseng kamora ntwa e le ba kgethilweng ka molao. Ka sehloohong, ho tsena tsohle e bile botebo ba lefatshe la Bapedi e leng Ha-Sekhukhune....more

Kgethollo ya bong Setjhabeng sa Bapedi

Moetlo wa Bapedi o ne o kgetholla ka matla bong ba batho maemong ohle. Sena se amme dikarolwana tsohle tsa bophelo ba bona, ho tloha ho mafito a tlamang diaparo tsa bona...more

Nalane ya Bapedi

Ka nako ya e puso matla ya Bapedi, boetapeleng ba Thulare (ho tloha 1790- 1820), ba ne ba hlasela batho ba ba potolohileng kgafetsa ka katleho. Ba ile ba atolosa puso ya Bapedi ho tloha sebakeng...more

Tswelopele ka Bomong ya Bapedi

Jwaloka batho ba bang ba buang puo ya lehae, lenyalo la Bapedi ha se feela ho kenya molaong dikamano pakeng tsa batho ba babedi: ke taba ya sehlopha sa batho...more

Bonono le Mesebetsi ya Matsoho ya Bapedi

Mesebetsi ya matsoho ya bohlokwa ya Bapedi e kenyeletsa ho bopa ka letsopa, ho penta ntlo, mesebetsi ya patsi (haholo ho etsa meropa), mesebetsi ya tshepe le difaha....more

Tlhophiso ya Setjhaba sa Bapedi

Jwaloka Basotho le Batswana, Bapedi, pele ho bohanyapetsi, ba ne ba dula metseng e meholo e arotsweng ka dihlopha tsa dikgoro e neng e potapotile diqhoqhwana tsa malapa ho imatahantswe...more

Sebopeho sa Dipolotiki sa Bapedi

Bapedi ba kile ba busa boholo ba sebaka se potapotuweng ke dinoka tsa Limpopo, Lekoa le Komati, matla a bona a ne a le bohareng ba sebaka seo kajeno se bitswang Ha-Sekhukhune...more

Lebollo la Bapedi ba Batshehadi

Ka letsatsi leo ho fedileng mokgahlelo wa bogwera lebollong la ba batona, ho qala byale (lebollo la banana). Ke banana ba etseditsweng mokete wa botjha feela ba kgonang ho ya lebollong....more

Lebollo la ba Batona

Nako ya lebollo, eo e neng e le (ebile e ntse e le )bohareng ba mariha, e ne e itshetlehile ho boteng ba mora e moholo kapa setloholo se setona sa morena ho bashanyana ba lo bolla....more

Bapedi ba Afrika Borwa

Ho ya ka nehanotaba, Bapedi ba ka salwa morao ho fihlela Maroteng, e leng lekala la Kgatla, eo kajeno e leng karolo ya bohlokwa ya Batswana....more