Die Pedi

© Dr Peter Magubane

Pedi is voorheen gebruik om Sotho-sprekers van Mpumalanga en die Noordelike Provinsie in Suid-Afrika te beskryf. Meer onlangs is hierdie groepe herdoop tot Noord-Sotho. Die Pedi is deel van die Hoëveld-Sothos wat op die plato rondom Pietersburg woon.

Ander Noord-Sotho subgroepe oor baie van wie die Pedi eers die botoon gevoer het is die Laeveld-Sotho wat langs en onder die Drakensbergplatorand bly, en die Oos-Sotho in die distrik Mapulaneng in die rigting van Lydenburg.

Translated by Wilma Koeppen

Ontwikkelings in die Pedi Samelewing

Na hul nederlaag aan die hande van die Britte, was die Pedi verban na amptelike aangewese reserwes....more

Geslags Verskille in die Pedi Samelewing

Die Pedi kultuur onderskei tradisioneel skerp op alle vlakke tussen die geslagte....more

Geskiedenis van die Pedi

Toe die Pedi van Maroteng op hulle magtigste was, onder leiding van Thulare (ongeveer 1790 -1820), het hulle gereelde en suksesvolle klopjagte op die omliggende stamme uitgeoefen....more

Individuele Ontwikkeling van die Pedi

Soos met ander Bantu-sprekende volkere, is 'n huwelik vir die Pedi (lenyalo) nie net 'n wettige verhouding tussen individue nie maar ook 'n wettige verhouding tussen die families...more

Pedi Kuns en Handwerk

Belangrike Pedi handwerk sluit pottebakkery, huis-skildery, houtwerk (veral die maak van tromme), metaalsmeewerk en kralewerk in....more

Die Pedi as Maatskaplike Organisasie

Soos die Sotho en Tswana het die Pedi in die tye voor hulle verower is in groot dorpe gebly wat verdeel was in kgoro groepe, gesentreer in familie groepe afkomstig van die vaderlike lyn....more

Politieke Organisasie van die Pedi

Die Pedi het die botoon gevoer oor die grootste deel van die gebied omring deur die Limpopo, Vaal en Komati riviere...more

Die Vroulike Pedi Inisiasieproses

Op die dag waarop die manlike Pedi se bogwera inisiasie sessie eindig, begin die byale (die meisies se inisiasie)....more

Die Manlike Pedi Inisiasie Proses

Die tydsberekening van die inisiasie, wat altyd in die middel van die winter was (en is), was afhanklik van die teenwoordigheid van 'n hooggeplaaste seun of kleinseun van 'n hoofman...more

Die Pedi van Suid Afrika

Volgens mondelinge oorlewering kan die Pedi se herkoms teruggevoer word na die Maroteng, 'n uitvloeisel van die Kgatla, wat vandag 'n belangrike deel van die Tswana uitmaak....more