Tsamaiso ya Dinonnori

© Roger de la Harpe

Dihwai tsa diphoofolo di lahlehelwa ke tahlehelo sebakeng sa dimilione tse dikete tse pedi selemo se seng le se seng ka lebaka la diphoofolo tse jang diphoofolo tse kang diphokojwe, dithoane, nkwe, mangau, phiri esita le makgwaba le dintja.

Moo diphoofolo tsohle tse jang diphoofolo di neng di kgethollwa e le 'mathata' nakong e fetileng, ditsela tse ncha tsa ho nahana di entse hore ho hlokomelwe hore hase phoofolo empa e le nako e lokelang ho laolwa ho fokotsa tahlehelo. Ka lebaka leo, ho bile le phetoho e tswang ho se bolayeng ho se kgethollang ho latela mokgwa o kopanetsweng wa tsamaiso ha ho sebediswa mekgwa e mengata ho thibela le ho fokotsa tahlehelo.

Ho fetoloa ho tshehetswa ke dipatlisiso tsa saense tse fumaneng hore ho bolaya ho sa kgetholleheng ha phokojwe le lefu la thoane ho sa tlwaelehe ho lebisa tlhokomelo pele ho nako mme maemong a mang ho bile ho eketsa bothata ka ho fetola maemo a phahameng ka hara pakete ya diphoofolo tse jang diphoofolo. Leraba le chefo di ka boela tsa senya diphoofolo tse sa ikarabellang bakeng sa tshenyo e mpe ebile di na le phello e mpe tikolohong.