Mokgwa wa ho Lema Polasing o Thibelang Boshodu ba Thepa

© Louise Brodie
Ntle le ho latela molao ho nolofalletsa mapolesa ho tshwaara le ho qosa mashodu, ho thibela ho utsuwa ha thepa naheng e fana ka keletso e latelang ka ditsela tseo dihwai di ka itshireletsang ka tsona kgahlanong le tlolo ya molao:

Ho Boloka Tshebetso

©Eric Miller
Etsa bonnete ba hore terata le diheke di boemong bo loketseng mme di sebedise motho ho hlwekisa le ho lokisa terata ha ho hlokahala. Ho tshwara ditsela ka diloko kapa mapolasing ho tloha tlhokomelo e tobileng hape ho lokela ho bolokwa e kwaletsweng kapa e sitiswe ho thibela mashodu hore a se sebedise.

Tlosa Diphoofolo Tseleng tsa Sechaba

©Eric Miller
Diphoofolo tse jang kapa tse dulang haufi le ditsela tsa sechaba di kotsing haholo, kahoo nka mehato e eketsehileng ho sireletsa diphoofolo tsena. Kgetha moruti hore a ba hlokomele kapa o fumane mochine wa polokeho o tla o hlokomedisa mohla mohlape wa hao o qala ho nka kgato e makatsang - ka boshosdu ba dihlahiswa, ba tla etsa jwalo ka boiteko ba ho baleha baetsi ba molao.

E ba Teng

©Eric Miller
Ha o reka setsha se secha, leka ho reka mobu haufi le sebaka sa hao sa bodulo e le hore ho be bonolo ho tseba se etsahalang naheng ya hao.
Ho se sebetse ho etsa hore polasi ya hao e be bonolo.

Ela Hloko Basele

Etsa bonnete ba hore o tseba motho e mong le e mong polasing mme o boloke tlaleho ya baeti. O se ke wa dumella batho ba se nang boikarabelo kapa batho ba sa sebetseng hore ba dule ka thepa ya hao. Basele ba kenang polasing kapa basebetsi ba etileng ba lokela ho fumana tumello ya hao pele ba kena ka thepa.

Ha o sebedisa batho ba bacha, hlahloba dimelo tsa bona. Fumana hore na ke hobaneng ha ba tlohetse mesebetsi ya bona ya pele ebe ba botsa Sepolesa hore na ba na le tlaleho ya bokebeka na.

Fumana Sechaba Lehlakoreng la hao

©Eric Miller
Etsa sechaba sohle polasing ya hao, ho basebetsi ho ya ho ba itshetlehileng ka bona, ho tseba dikotsi tsa ho arolelana tsebo mabapi le mesebetsi ya polasi le ho ba kenya ka lehlakoreng la hao ka ho ba fa thahasello e nang le phaello tshireletsehong ya polasi, ka mohlala, ho dumella hore setho sa bona se kopane le se fepe ka thepa ya hao. Motho e mong le e mong o lokela ho sheba mofuta ofe kapa ofe wa ho se be le mekgwa e ka senyang polokeho ya mang kapa mang polasing.

Qoba Kamehla Tsamaiso e Tlwaelehileng

Fokotsa mesebetsi ya temo ya ho thibela ditsebi ho buisana le mesebetsi ya temo ka ntle ho polasi. Kahoo o se ke wa nka diphoofolo ka nako e le nngwe letsatsi ka leng ebe o leka ho kganna ditsela tse sa tshwaneng ha o sheba diphoofolo.

Eba Sedi

©Jacques Marais
Eba hlokolosi haholo-holo nakong ya kgwedi e tolokileng, mafelo a beke, qetellong kapa qalong ya kgwedi, nako ya mokete kapa dinako tseo o di tsebang ka phihlelo ya hao ha boshodu ba thepa bo etsahala.
Tlaleha hang-hang ha thepa ya hao ya boshodu ha ditshebollo tsa diphoofolo le ho pata bareki ba masapo kapa barekisi ba diphoofolo ba sebetsang sebakeng sa heno mme o boloke tlaleho e nepahetseng ya bareki ba nang le mehlape hang ha o kena dipuisanong.

Tshobotsi ena e ne e ngotswe ho tswa boitsebisong bo fanweng ke foramo ya naha boshodung ba thepa.

Translated by Sibongile Sonopo