Tholwana ya Thootse

© Louise Brodie

Tholwana ya thootse e emela mefuta e fapaneng ya tholwana tse nang le thootse bohareng, tse jwaloka diperekisi, di-nectarine, di-plum, di-lychee, di-mango, di-coconut le dicheri hammoho le dinawa tsa kofi, mehlwaare, di-almonds, di-dates le di-pistachio. 

Ho fapana le ditholwana tse botebo bo nang le peo, jwaloka diapole le dipeere tse nang le “botebo” bo nang le peo, peo e kahara tholwana ya thootse ha se peo empa ke lera le sireletsang peo ka ho e potapota. Boholo ba tholwana tsa thootse bo na le thootse e kgolo, empa tse mmalwa, jwaloka monokotshwai, di na le boiyane ba dipeo.

Translated by Maletsatsi Sejake

Tlhahiso ya Mabodilane

Tshimoloho ya mabodilane ha e tsejwe hantle, empa tholwana ena e dumelwa e le ya leboya le bophirima ba China,China Bohareng, Japan le Korea...more

Tlhahiso ya Nectarine

Tshimoloho ya nectarine ha e tsejwe, empa ho nahanwa ha e qadile dilemo tse fetang 4 000 tse fetileng China, ka nako eo ho sebediswa ha dipe...more

Tlhahiso ya Diperekisi

Diperekisi di hlaha leboya-bophirima ba China. Ho dumelwa ha di ile tsa qala ho sebediswa malapeng pela noka ya Yangzi, moo dipeo tsa dipere...more

Tlhahiso ya Plum

Tshimoloho ya plum e ka latellwa ka mekga e mmedi; plum ya Yuropa e tlwaelehileng, e simolohileng pela mawatle a Black le Caspian, hammoho l...more

Tlhahiso ya Ditholwana tsa Thootse

Afrika Borwa ke mohlahisi e moholo wa ditholwana tsa thootse Afrika empa e na le seabo sa tlhahiso ya 16% Karolong e ka Leboya ya lefatshe, ...more