Tsamaiso ya Dinonnori

© Roger de la Harpe

Dihwai tsa diphoofolo di lahlehelwa ke tahlehelo sebakeng sa dimilione tse dikete tse pedi selemo se seng le se seng ka lebaka la diphoofolo tse jang diphoofolo tse kang diphokojwe, dithoane, nkwe, mangau, phiri esita le makgwaba le dintja.
Moo diphoofolo tsohle tse jang diphoofolo di neng di kgethollwa e le 'mathata' nakong e fetileng, ditsela tse ncha tsa ho nahana di entse hore ho hlokomelwe hore hase phoofolo empa e le nako e lokelang ho laolwa ho fokotsa tahlehelo. Ka lebaka leo, ho bile le phetoho e tswang ho se bolayeng ho se kgethollang ho latela mokgwa o kopanetsweng wa tsamaiso ha ho sebediswa mekgwa e mengata ho thibela le ho fokotsa tahlehelo.
Ho fetoloa ho tshehetswa ke dipatlisiso tsa saense tse fumaneng hore ho bolaya ho sa kgetholleheng ha phokojwe le lefu la thoane ho sa tlwaelehe ho lebisa tlhokomelo pele ho nako mme maemong a mang ho bile ho eketsa bothata ka ho fetola maemo a phahameng ka hara pakete ya diphoofolo tse jang diphoofolo. Leraba le chefo di ka boela tsa senya diphoofolo tse sa ikarabellang bakeng sa tshenyo e mpe ebile di na le phello e mpe tikolohong.

Ho tseba Diphoofolo

Diphoofolo tsohle, dinku, dipudi, dikgoho, dikolobe le dipere di lokela ho tsejwa ka letshwao la boitsebiso, ho ya ka ho hlwaya le ho tseba diphoofolo....more

Mekgwa ya ho Sebedisa Mochini

Diphoofolo di ka ngolwa ka thathu kapa tsa bitswa ka tshepe e chesang kapa e nang le serame....more

Balebedi le Tsamaiso ya Pele ho Nako

Dihlahiswa di ka lebelwa kgahlanong le mehlape ka ditsela tse fapa-fapaneng, ho kenyelletsa le ho sebediswa ha badisa, dintja tse lebelang, alpaca, ditonki, dikgoho le theknoloji e ncha....more

Ho Tsoma Tsamaisong Pele ho Nako

Ho thunya phoofolo e lokela ho nkwa e le kgetho ya ho qetela ha ho sebetsanwe le nako ya ho qetela ebe e lebisitswe tlhokomelo e tobileng e bakang batho ba entseng diphoso....more

Boitsebahatso ba Diqwabi

Diwabi (Felis silvestris lybica) ke mefuta ya matswallwa a Afrika ebile e le moholo-holo wa katse ya malapa. Di shebahala jwaloka dikatse tse ruuwang, empa di na le maoto a malele a...more

Boitsebahatso ba Tshwene

Ditshwene (Papio Ursunis) ka sewelo di ikarabella bakeng sa tahlehelo ya mehlape, empa masole a ka baka tshenyo e kgolo ho dirapa tsa morara, meroho le...more

Boitsebahatso ba Phokojwe

Ho laola ka tsela e atlehileng, tshenyo e bakang phoofolo e hloka ho kgethollwa hantle. Matshwao a ho longwa, ho senya lesapo, mekgwa ya ho fepa, mehlala le dikotwana tsa...more

Boitsebahatso ba Phiri

Phiri (Hyena brunnea) e boetse e bitswa strandwolf - lentswe la Seafrikaneng le bolelang "phiri ya lewatle" ha le fetolelwa ka ho toba ka Senyesemane - hobane tlwaelo ya yona...more

Boitsebahatso ba Kolobemoru

Kolobemoru (Potamochoerus larvatus) di fumaneha dikarolong tse ka leboya le tse ka botjhabela ba Afrika Borwa ho tloha KwaZulu-Natal e ka borwa, bohareng ba Free...more

Boitsebahatso ba Thene

Thene (Aonyx Capensis) e fumanwa ka lebitso la yona ho tloha ha maoto a yona a pele a fetoha ho cheka mme kahoo ha a na dikgeo. Maoto a tsona a ka morao a...more

Boitsebahatso ba Setholo-Moru

Ha di ntse di rata ho tshwasa ditlhapi, diboko, di mollusc, mahe le dinonyana tse nyenyane, Setholo-moru (Larus Vetula) e ka boela ya hapa mehlape, e kang dinku le manamane....more

Boitsebahatso ba Thoane

Thoane (Felis caracal caracal) e na le lebitso la yona ho tswa lentsweng la Seturkey "karakula", le bolelang tsebe e ntsho. Jwalokaha lebitso lena le bolela, morao wa...more

Boitsebahatso ba Lengau

Lengau (Acinonyx jubatus) e bitswa lebitso la Sehindi ho "Chita", le bolelang "letheba" ka lebaka la matheba a matsho a mabedi hodima seaparo sa yona sa kgauta. Di na le dihlooho tse nyenyane tse nang...more

Boitsebahatso ba Makgwaba

Makgwaba a ka baka tahlehelo e kgolo ho diphoofolo tse ruuwang hammoho le dimela, dihwai tsa ditholwana le morara. Dipalo tse ntseng di eketseha di bakwa ke ho ameha ka ho...more

Boitsebahatso ba Dintja Tsa Malapeng

Dintja tsa malapeng (Canis familiaris) di ka baka tshenyo e kgolo dikgutlong tsa diphoofolo. Batho ba bang ba nahana hore ke feela dintja tse lahlehileng tse lapileng tse bakang...more

Boitsebahatso ba Dintsu

Dinstu le tse ding tse jang diphoofolo hangata di qoswa ka phoso ka ho bolaya diphoofolo tse nyenyane tse ruilweng, hobane di tswela pele ho ifepa phoofolo e shweleng, ho fapana...more

Boitsebahatso ba Sele

Sele (Mellivora capensis) ke weasel e thata, e na le letlalo le letenya, e leng sona le sona se seng sa dikoloi tsa ntwa tsa pele tsa Afrika Borwa tse ileng tsa reha lebitso...more

Boitsebahatso ba Nkwe

Lebitso la nkwe (Panthera Pardus) le nkilwe mantswe a Segerike le bolelang tau le Panther, ka lebaka la e nngwe tumelopejana hore dinkwe e ne e le lebasetere...more

Boitsebahatso ba Lefiritshwane

Lefiritshwane (Crocuta crocuta) ke yona e kgolo ka ho fetisisa malapeng a thamahane. Di shebahala di le dintja tse kgolo haholo, hangata di le bolelele ba 120...more

Boitsebahatso ba Mopheme

O hodileng ka bolelele ba 86 cm ho isa ho 97 cm le boima ba 2,5 kg ho isa ho 4 kg, Mopheme (Vulpus chama), e tsejwang e le Silver Fox, ke e nngwe ya mefuta e menyenyane...more

Ho Hlokomela Bahlsedi ba Hao

Moo diphoofolo tse jang dikokonyana di neng di sebediswa ho ba "sera" se lokelang ho senngwa ke mefuta yohle, dihwai matsatsing ana di hlokomela hore ntle le ho thusa ho boloka tikoloho e leka-lekaneng...more

Izindlela Zokugwema Ukwebiwa Kwezifuyo Epulazini

Ntle le ho latela molao ho nolofalletsa mapolesa ho tshwaara le ho qosa mashodu, ho thibela ho utsuwa ha thepa naheng e fana ka keletso e latelang ka ditsela...more

Tsamaiso ya Bahlasedi le Molao

Bohlasedi ke e nngwe ya ditshokelo tse kgolo ka ho fetisisa ho pholosa moruo wa dihwai tse ncha, tsa tlhaho le tsa kgwebo....more

ya Predation Management Forum

Bahlahisi ba dikgutsana ba nka mekgwa ya tshebediso ya nako e telele haholo e le hore National Wool Growers’ Association, Red Meat Producers’ Organisation, Mohair Growers’...more

Thibelo ya Boshodu ya Thepa e Rekiswang

Bahlahisi ba nama e kgubedu selemo le selemo ba lahlehelwa ke dimilione tsa diranta tse makgolo ka lebaka la boshodu ba thepa....more

Theknoloji le Tshebediso ya Dihlasedi

Tshebetso ya theknoloji e ncha e dumella balemi ho sireletsa le ho boloka mehlape ya diphoofolo le diphoofolo tse jang diphoofolo tseding. Tshebediso ya honkella, dikhamera le theknoloji ya GPS...more

Tshebediso ya Chefo Tsamaisong ya Dihlasedi

Dikokwana tse bolayang dikokwana-hloko, tse kenyeletsang dikokonyana, di fangas, meriana ya setso, ditlwaelo le dihlahiswa di ka sebediswa feela bakeng sa merero e bontshitsweng dibukeng tsa bona....more

Difi le Tsamaiso ya Dihlasedi

Difi di ka sebediswa ho tshwasa diphoofolo tse jang diphoofolo, empa maraba a lokela ho thehwa ke setsebi mme tsa sebediswe ka tsela e sa lematsang diphoofolo....more