Die Ndebele

© Dr Peter Magubane

Die Ndebele is bekend vir hul uitstaande vakmanskap, hul dekoratiewe huise, en hul eiesoortige en hoogs kleurvolle mode van hulle manier van aantrek en versierings/sierade.

Hulle was eens deel van die Nguni-sprekende volkere wat langs die suidelike Afrika se oostelike vlaktes gevestig was, maar sowat drie eeue gelede weggebreek en geimigreer het na die sentrale binnelandse plato. Die Ndzundza-Ndebele woon vandag hoofsaaklik in die voormalige tuisland van KwaNdebele in Mpumalanga, en rondom Nebo (Noordelike Provinsie).

Ontwrigtings in die Ndebele-lewe

Gedurende die 20ste eeu het grootskaalse veranderings in wit landbou veroorsaak dat die Ndebele plaas huurders onder toenemende druk geplaas is....more

Geslag Verdeling Onder die Ndebele

Sterk patriargale houdings en praktyke is duidelik in die Ndebele gemeenskappe. Meer as baie ander groepe, beoefen die Ndzundza mans - veral dié wat afkomstig is van van hoofmanne - poligamie...more

Geskiedenis van die Ndebele

Die Ndebele geskiedenis sluit in die middel van die 19de eeu, toe die Kekana faksie van die Ndebele-stam verdeel het in kleiner splintergroepe wat uit versprei het oor die heuwels...more

Ndebele Inisiasie en Oorgangsrites

Inisiasie word nog steeds beoefen onder beide mans en vroue in Ndebele gemeenskappe, met die oorgang van kind tot volwassene....more

Ndebele Ndzundza Kralewerk en Kuns

Die Ndzundza-Ndebele is veral bekend vir hul kuns, en soortgelyke motiewe, ontwerpe en kleure word gebruik in muurskildery versiering (gedoen deur die vroue) en kralewerk....more

Godsdiens en Oortuigings van die Ndebele

Soos met die meeste tradisionele groepe in Afrika, word die Ndebele lewe gekenmerk deur 'n aktiewe geestelike wêreld, wat 'n groot invloed uitoefen op selfs die kleinste sake in hulle daaglikse bestaan...more

Die Ndebele Stam van Suid Afrika

In die 17de eeu, het die Ndebele weggebreek van hul Nguni neefs langs die kus, wat deel geword het van die magtige Zoeloe-ryk geword het....more