Desmond Tutu

© Eric Miller

Yo mongwe wa bahlopmphego ba bantši bja mo Afrika Borwa, Desmond Tutu e tsebegago kudu ka go ba molwala ditokelo tša botho gomme ka 1984 o ile a ba mothupi wa Sefoka sa Nobel. O ile a bitšwa Mopišopo wa kereke ya Anglican ka bo 1970 le 1980s, fao a bego ganetša pušo ya kgethollo. Ka morago o bile Mopišopomogolo wa Cape Town, o be a le motho wa mathomo wo mose mo Afrija go kgethwa mo tiring yeo.

Go hlama lereo la “setšhaba sa molalatladile”, Tutu o ema le boikgafo bja gagwe ka ditlhologelo tša kgotlelelo le ka kakaretšo, tšeo di akaretše mošomo wa gagwe wa sepolotiki le mošomo wa boruti. Kgahlego ya gagwe ya batho le ya khutšo ya lefase di direle gore a be le tema go ditaba tša ditokelo tša botho, e sego fela mo Afrika Borwa, eupša lefaseng ka moka.

Translated by Lebogang Sewela