Desmond Tutu

© Eric Miller
Un’wana wa swirhandzwa swa Afrika Dzonga, Desmond Tutu u tiveka swinene kuva a ri mulweri wa timfanelo ta vanhu hile tlhelo muwini wa 1984 Nobel Prize. U vile na ndhuma swinene tani hi bishop wa kereke ya Anglican hi malembe yava 1970s nava 1980s, loko ata lwisana na mfumo wa xihlawuhlawu naswona anga tumbeti. Endzhaku ka sweswo uvile Archbishop wale Cape Town, laha angava muntima wosungula kuva eka xitulu lexi.

Mutumbuluxi wa rito “rainbow nation”, Tutu uyima anga tipfinyingi eka kutiyimisela ka yena eka miehleketo yo kondzelela navun’we, leswi hinkwaswo ka swona swivaka xiphemu xa ntirho wa yena wa tipolotiki na theology. Ntsakelo wa yena wule ka vanhu xikan’we naku tisa kurhula emisaveni hinkwayo leswinga endla leswaku ati nyiketela eka ku hoxa xandla eka timfanelo ta ximunhu kungari ntsena laha Afrika Dzonga ntsena kambe emisaveni hinkwayo.

Translated by Ike Ngobeni