Desmond Tutu

© Eric Miller
E mong letswao la afrika Borwa le ratwang haholo, Desmond Tutu o tsebahala haholo ka ho ba molwanedi wa ditokelo tsa botho le mohldi wa Nobel Prize ka 1984. O ile a ba mobishopo wa ntlo ya kereke ya Anglican ka dilemo tsa bo 1970 le 1980, o ile a hanana le mmuso wa kgatello. Ka mora nako o ile ya Archbishop Kapa, a eba MoAfrika wa pele a motsho ho kgethwa karolong ena.

Ho etsa lentswe “setshaba sa mookodi”, Tutu o ile a dula ka ho tsitsa boinehelong ba hae tokeng ya mamello le boitelo, tsebisa ka bobedi mosebitsi wa hae wa polotiki le wa boruti. Lerato la hae ho batho le lentswe la kgotso lefatsheng leo a le lelekisang le ile la lebisa hore a kene tabeng tsa ditokelo tsa botho e seng feela Afrka Borwa, empa lefatshe lohle.