Desmond Tutu le Bofelo ba Kgethollo

Nelson Mandela wa Lokollwa

©Eric Miller

Ka 1990 FW de Klerk o ile a phatlalatsa hore mekgatlo ya dipolotiki e sa kenelletseng jwaloka bashwaruwa ba ANC le ba dipolotiki ba lokollwa, hara bona Nelson Mandela. Ka mora ho lokollwa teronkong, Nelson le Winnie Mandela ba ile ba dula le Desmond Tutu ha hae le lekgotlala ba bishopo, Motse Kapa.

Tutu o ile a qala ho sebetsa ho letsetsa dikgaello kgahlanong le naha le ho behwa ha dibetsa ka dihlopha tse kgahlanong le kgethollo ya dipolotiki hammoho le baetapele ba dikereke ho tlohela dipolotiki tsa bona.

Ha pefo e hlaha pakeng tsa Inkatha Freedom Party (IFP) le ANC hamorao selemong seo Tutu e ile ya hlakola kopano ya hae ya ho ya United States e le hore e kopanele dipuisanong le Nelson Mandela, moeta-pele wa FW de Klerk le IFP, Mangosuthu Buthelezi ho leka ho lefella kgotso. Ha pefo e ntse e ata, o ile a ya ditoropong tse amehang ho thusa bahlaseduwa.

Ka Mphalane o ile a hlophisa lenaneo la baetapele ba dikereke le baeta-pele ba dipolotiki ho di kgothaletsa ho sebetsa hammoho ho fedisa pefo. Nakong ena Tutu o ile a kula, e leng se ileng sa etsa hore a nke di-sabbatical dikgwedi tse nnè Atlanta, Georgia.

Lethabo la Merabe Yohle ya Naha

©Eric Miller

Nakong ya ho haha ​​dikgetho tsa pele tsa demokrasi Afrika Borwa ka 1994, Tutu o ile a thaba haholo ka tebello ya ditoro tsa hae tsa naha. O ile a dumella hore sefahleho sa hae se sebediswe letsholong la dipapadi le ha Nelson Mandela a kgethwa hore ebe mopresidente a hlophisa karolo ya bodumedi mokete wa hae wa ho kgakolwa.

Tutu o tsitlalletse moketeng o mongata wa bodumedi o kenyeletsang dikarolo tsa Bokreste, tsa Mamosleme le tsa Bajuda. O ile a tshehetsa ka botlalo maikutlo a batho ba sa tshwaneng ba phelang hammoho tumellanong. O ile a qapa lentswe "sechaba sa mookodi" se sebedisetsweng ka mora kgethollo ya batho ba merabe ya Afrika Borwa moyeng wa batho ba merabe yohle, ditso le badumedi ba ketekantsanang, ntle le ho kgetholla.

Ho Etellapele TRC

©Eric Miller

Ka lebaka la kgethollo ya morabe, ho ile ha hlaha potso ya hore na mmuso o tla sebetsana jwang le diketso tse sehloho tse entsweng dilemong tse fetileng. Mokgatlo wa Sechaba o buella diphuthelwana tsa mokgatlo wa boiphediso ha ANC e ne e bitsa hore ditlaleho tsa mmuso wa pele di behwe nyewe bakeng sa ditlolo tsa bona tsa molao. Qetellong, Komisi ya nnete le Boikarabello (TRC) e thehilwe mme Tutu o ile a botswa hore e be modula-setulo.

Sepheo sa TRC e ne e le ho batlisisa ditlwaelo tsa ditokelo tsa botho tse entsweng ke dihlopha tse pedi tse tshehetsang le ho hanyetsa puso ya kgethollo. Tutu o ne a ena le mekgwa e meraro ya ho sebetsana le dinyewe tse behilweng ka pela hae. E ne e ena le tse latelang: Dikampo tsa diqoso di senolela ka ho feletseng diketso tsa bona: ketso ya ho ipolela. Mekga ya diqoso e fuwa tshwarelo ya molao ho tswa nyeweng: ketso ya tshwarelo.

Dikampo tsa diqoso di lokisa le bao ba ba entseng diphoso: ketso ya ho tsosolosa. Tutu o ile a angwa ka ho teba ke dipale tsa diketso tse tshosang tsa ditokelo tsa botho tseo a di mametseng mme hangata a ne a hlolwa ke maikutlo. Ha ditaba tsa tlhekefetso le tlhokofatso di etswa matsohong a ANC, mokete o ne o tshaba botumo ba yona o tla senyeha. E ne e batla ho fetola karolo ya tlaleho ya ho qetela ya TRC ho qoba tshenyo, empa Tutu a sa e dumelle.

O ile a lemosa ka tshebediso e mpe ya matla a re, feela jwalokaha e etsahetse dinaheng tse ding ho pholletsa le histori, mmuso o mocha o ka ba o hatellang jwaloka wa kgale. Ka 1996 Tutu o ile a tlohela mesebetsi wa hae e le Moarekabishopo wa Motse Kapa e le hore a ka etsa mosebetsi wa hae wa pele ho TRC le ka 1998 a fana ka tlaleho ya TCC ho Nelson Mandela moketeng wa Pretoria. O ile a lemoha mefokolo ya TRC empa qetellong a thabela mosebetsi wa wona.

Translated by Sibongile Sonopo

Day of Reconciliation

Ka la 16 Tshitwe 1995, kgetlo la pele, ka hara Afrika Borwa ho ketekwa letsatsi la poelano moo ka bobedi MaAfrikannere le balwanedi ba tokol...more

Karolo ya Desmond Tutu ya ho Ferekanya Dikarohano tsa Kgethollo

Ka 1984 Tutu o ile a hapa Moputso wa Nobel wa Kgotso, ka nako eo ya eba wa bobedi wa Afrika Borwa ho etsa jwalo. O ile a hlomphuwa ka boitek...more