La Ikhona iRobben Island

Yibanganyana Ukusuka oGwini lwaseKapa

©Roger de la Harpe
iRobben Island iyibanganyana nje ukusuka ogwini lwaseKapa. Imaqondana ne Table Bay, iBloubergstrand, iSea Point neCamps Bay, futhi ibonakala kahle ma uthe cababa e Table Mountain. Isebangeni eliwu 10 km ukusuka e V&A Waterfront bese iba la ko 7 km ukusuka osebeni lolwandle lwase Bloubergstrand. Nanxa iseduze neKapa, isiqhingi lesi sinemvelo yaso esehlukanisile ezweni laseKapa ngamakhaza aso nolwandle olunolaka. Yilengxubevange yempambankwici yokuqhela kwaso nokufinyeleleka eyenza iRobben Island yaba yijele elasetshenziswa.
Indawo ephakeme esiqhingini yintaba i-Minto, inde ngama metre awu 30 phezu kolwandle, ne lighthouse eheha amehlo engalapho. Nokujula kolwandle phakathi kwe Robben Island nenhlabathi esezweni kuwu 30 metres, hle hle isiqhingi sihlanganiswe yinhlabathanyana ewumgudu ophansi okuholela ezweni.

Ukuhamba ubuka iRobben Island

Indlela eyiyo yomuzwa we-Robben Island wukuyihamba ngonyawo uqobo. Ngaba nenhlanhla ukunikwa lelothuba, futhi ngithanda ukusho ukuthi ukujik...more

Ukwazi nge Robben Island

Namhlanje, lendawo isilikhaya kubantu abayizakhamuzi impilo yabo yonke abawu 150. Kubo kunezisebenzi zenqolobane yomlandu, abakukhombisa nge...more

Ukusuka eRobben Island Sekubuyelwa eKapa

Izivakashi zivumelekile ukudlula ejele zithwebule izithombe, kodwa izithombe zingebuchaze ububi obuhlasimulisayo begumbi lejele ngokwanele. ...more

Amazwibela ngohambo lwaseRobben Island

Amazwibela ohambo oluyisikebhe ukuya esiqhingini. Lesikebha sithatha imizuzu ewu 30 ukuya nokubuya, lapho-ke ukubuka iKapa neTable Mountain ...more

iRobben Island yaduma eEmhlabeni Jikelele

Umjikelezo wokuyibuka uthatha amahora amathathu kuya kwamane, ukuhlanganisa nohambo lwesikebha....more

Ukuguduza iJele lase Robben Island

Emva kohambo lwebhasi, izivakashi zishiwa esangweni lejele ukuba ziqale uhambo oluyincindezi yomphefumulo....more

iRobben Island: Umqakiswano Wezombangazwe

Ngo 1948 Inhlangano YamaNational yawina ukhetho (kubelungu) lukazwelonke kanti kwabe sekususwa no-Smuts emandleni....more

iRobben Island: ijele labaningi

Izimo zasesiqhingini ngeminyaka yo 1700 kunzima ukuyibamba kahle ngenxa yokuthi kakukho okwalotshwa phansi kanjalo nemiqopho yezakhiwo, nokh...more

Umgwaqo Obheke Oguqukweni eRobben Island

Ngo 1986, imithetho eminingi neyabe iyizinsika zobandululo yaseshulwa, njengaleyo yokunqabela abobuzwe obuhlukene ukushadana nalowo owabe we...more

Amaqhawe Omzabalazo Eboshwe eRobben Island

Abaholi nababemele i African National Congress babe ngabakoqala ukuboshwa. Babe sebelandelwa ngababemele izinhlangano ezazimelene nombuso, a...more

Izinsuku Zakuqala ze Robben Island

I-Robben Island yaqala ukusetshenziswa ngabaseEurope, yayiba yisitobhi esiwusizo kubashayeli bemikhumbi nxashana besendleleni ebheke Empumal...more

Izilwane Nezihlahla zase Robben Island

Isiqhingi lesi sishisa okwesihogo ehlobo, besesiba yiqhwa ebusika. Phambi kokufika koluntu esiqhingini, uhlaza lwakhona kwabe kuwutshani imv...more

Ukuphawuleka Ngokomlandu kwe Robben Island

Idume kakhulu ngokuthi indawo uNelson Mandela achitha kuyo impilo yakhe cishe yonke eminyakeni ewu 30, i-Robben Island enokuningi okuphawule...more

Uhambo Oluya eRobben Island

Ubuchule noheho lwesu lokwakheka kwe Gateway abenziwanga ngaphutha. Ubheke kwistezi samatshe esivulekile bese uhambe eminyango yamagilasi em...more

Ukuqubuka kochoko eRobben Island

iRobben Island yabe iyindawo efanelekile ukuhambisa kuyo abagula ngengqondo, nabanezifo ezingalapheki abangenamali, ababezoletha ingcindezi ...more

Iminyaka Yamasosha eRobben Island

Iminyaka esuka ku 1936 kuya ku 1960 yayingeneqholo ngempilo ende yobunzima bempilo yasesiqhingini....more

Ukuvakashela iRobben Island

Ngavakashela iRobben Island ngo 1989, njengengxenye yohambo olwalukhethekile lwesikole. Yayiseyijele elisebenzayo ngalezozinsuku, engikukhum...more