Desmond Tutu

© Eric Miller

Un’wana wa swirhandzwa swa Afrika Dzonga, Desmond Tutu u tiveka swinene kuva a ri mulweri wa timfanelo ta vanhu hile tlhelo muwini wa 1984 Nobel Prize. U vile na ndhuma swinene tani hi bishop wa kereke ya Anglican hi malembe yava 1970s nava 1980s, loko ata lwisana na mfumo wa xihlawuhlawu naswona anga tumbeti.

Endzhaku ka sweswo uvile Archbishop wale Cape Town, laha angava muntima wosungula kuva eka xitulu lexi. Mutumbuluxi wa rito “rainbow nation”, Tutu uyima anga tipfinyingi eka kutiyimisela ka yena eka miehleketo yo kondzelela navun’we, leswi hinkwaswo ka swona swivaka xiphemu xa ntirho wa yena wa tipolotiki na theology.

Ntsakelo wa yena wule ka vanhu xikan’we naku tisa kurhula emisaveni hinkwayo leswinga endla leswaku ati nyiketela eka ku hoxa xandla eka timfanelo ta ximunhu kungari ntsena laha Afrika Dzonga ntsena kambe emisaveni hinkwayo.

Translated by Ike Ngobeni

Ntirho wa Archbishop Desmond Tutu endzhaku ka xihlawuhlawu

Hambi kuri endzhaku ka kuherisiwa ka xihlawuhlawu, Archbishop Desmond Tutu aswitiva kahle leswaku ntirho wa yena awunga se hela....more

Desmond Tutu na makumu ya xihlawuhlawu

Hi 1990 FW de Klerk u tivisile hitaku herisa kuyirisiwa ka mihlangano ya tipolotiki yofana na ANC xikan’we na ku chuchiwa ka vabohiwa va t...more

Kuva murhangeri; Desmond Tutu

Loko Desmond Tutu a sungule tidyondzo ta yena ta theology kutani a hoxa xandla eka kereke se angahari eku tirheni eka tipolotiki....more

Ku hoxa xandla ka Desmond Tutu eka kuherisa xihlawuhlawu

Hi 1984 Tutu u nyikiwile sagwadi ra Nobel Prize for Peace, leswinga endla leswaku ava mu Afrika Dzonga wa vumbirhi kurikuma....more

Desmond Tutu Life at a Glance

Hiti 7 October 1931, Desmond Mpilo Tutu u tswariwile ari nwana wa Zachariah (mudyondzisi) na Aletta (mutirhi wale ndlwini) e Klerksdorp exif...more

Desmond Tutu: Wanuna endzhaku ka nhenha

Desmond Tutu u hlamuseriwa tani hi wanuna wa mintirho yotala nakuka anga twisiseki. Vanhu lava anga hlangana na vona loko aha dyondza e Eng...more

Ntirho wa Desmond Tutu e handle ka Afrika Dzonga

Desmond Tutu kusukela khale a lavile kuva dokodela, kambe loko atava a pfumarile macheleni yo hakela xikolofisi exikolweni xavu Dokodela u t...more

Afrika Dzonga hi 1980’s hi Rev

Hi lembe ra 1980 hi xiboho xa mina na varhangeri van’wani va South African Council of Churches kukatsa na varhangeri van’wana va varhang...more