Desmond Tutu

© Eric Miller

E mong letswao la afrika Borwa le ratwang haholo, Desmond Tutu o tsebahala haholo ka ho ba molwanedi wa ditokelo tsa botho le mohldi wa Nobel Prize ka 1984. O ile a ba mobishopo wa ntlo ya kereke ya Anglican ka dilemo tsa bo 1970 le 1980, o ile a hanana le mmuso wa kgatello.

Ka mora nako o ile ya Archbishop Kapa, a eba MoAfrika wa pele a motsho ho kgethwa karolong ena. Ho etsa lentswe “setshaba sa mookodi”, Tutu o ile a dula ka ho tsitsa boinehelong ba hae tokeng ya mamello le boitelo, tsebisa ka bobedi mosebitsi wa hae wa polotiki le wa boruti.

Lerato la hae ho batho le lentswe la kgotso lefatsheng leo a le lelekisang le ile la lebisa hore a kene tabeng tsa ditokelo tsa botho e seng feela Afrka Borwa, empa lefatshe lohle.

Moarekabishopo Desmond Tutu Mosebetsi wa Kgethollo

Esita le ka mora hore puso ya kgethollo e fediswe, Moarekabishopo Desmond Tutu o ne a tseba hore mosebetsi wa hae o hole le hore o fele. O n...more

Desmond Tutu le Bofelo ba Kgethollo

Ka 1990 FW de Klerk o ile a phatlalatsa hore mekgatlo ya dipolotiki e sa kenelletseng jwaloka bashwaruwa ba ANC le ba dipolotiki ba lokollwa...more

Ho ba Moeta-pele: Desmond Tutu O Kgethilwe e le Moprista

Ha Desmond Tutu a qala dithuto tsa hae tsa thuto ya bodumedi mme a kenella kerekeng, o ne a se a sa kenelle dipolotiking. Nakong yohle ya mo...more

Karolo ya Desmond Tutu ya ho Ferekanya Dikarohano tsa Kgethollo

Ka 1984 Tutu o ile a hapa Moputso wa Nobel wa Kgotso, ka nako eo ya eba wa bobedi wa Afrika Borwa ho etsa jwalo. O ile a hlomphuwa ka boitek...more

Desmond Tutu: Ka Bophelo bo Botle

Ka la 7 Phupu 1931, Desmond Mpilo Tutu o hlahetse Zachariah (mosuwe) le Aletta (mosebeletsi wa malapeng) Klerksdorp Profinseng ya North West...more

Desmond Tutu: Monna ya ka Mora Taba ya Bohale

Desmond Tutu o ile a hlaloswa e le motho ya nang le dikarolo tse ngata tse sa dumellaneng. Batho bao a ileng a kopana le bona ha a ntse a it...more

Mosebetsi wa Desmond Tutu Kantle ho Afrika Borwa

Desmond Tutu o ne a dula a batla ho ba ngaka, empa ha a ne a lwanela ho fumana chelete ya ho lefella sekolo sa bongaka o ile a kgetha ho phe...more

Afrika Borwa dilemong tsa bo-1980 le Rev. Desmond Tutu

Ka 1980 ka boikemisetso bo ka ba bang ba baeta-pele ba Lekgotla la dikereke tsa Afrika Borwa le ditho tsa dikereke tsa ditho tse ding ba ile...more