SeTsonga

© Dr Peter Magubane

Setšo sa Setsonga ga se sehlopha sa mohuta o tee. Badimo ba boma ba tšwa go Mozambique go ya go dula mo Afrika Borwa ka ngwagakgolo wa 19, ka dihlophana tše nnyane ka ntle le dikgoši.

Lehono Matsonga a hwetšagala kudu mo Lowveld magareng ga meetse le Bodikela pele ga mellwane ya Kruger National Park.

Translated by Lebogang Sewela

Lenyalo mo Setšhabeng sa MaTsonga

Ka setšo mo setšhabeng sa tsonga, go kgetha molekane go be go be go se bonolo, ka ge tshepedišano e be e latela melawana....more

Ditumelo tša Sedumedi tša Batho ba MaTsonga

Lehono Matshonga a go feta seripagare ba tšena dikereke tša Bakriste, kudukudu dikereke tšeo di ikemetšego goba Evangelical Presbyterian...more

Mekgahlo ya Leago ya Tsonga

Ka 1890 dipolase tša Lowveld di be di le maleba go tša temo, gomme bang ba be ba di rekišetša batho bao ba bego ba nyaka diminerale....more

Mmino wa MaTsonga

Matsonga ba tsebega ka bohwa bja mmino wa bona bjo theilwego godimo ga go bapala karolo ya mehutahuta ya diletšo....more

Ekonomi ya Setšo sa SeTsonga

MaTsonga a tlogilego mo lebopong ka ngwagakgolo wa 19 ba tlišitše methopo ye mefsa ya dijo mo Thransefala, go akaretšwa le cassava (manio...more

Makala a Sepolotiki a Setšo sa SeTsonga

Maemo a ga kgosi a ne a matlafadiwa ke molao ka bo1920 mme, morago ga dingwaga di le 30, ‘bothati jwa morafe’ bo ne ba nna botlhokwa mo ...more

Bophelo bja Pele bja MaTsonga

Matswalo a ngwana ke nako ya lethabo le legolo go setšhaba sa seTsonga. Ka tlwaelo, basadi ba bagolo goba basadi ba bangwe, ba thuša bomma...more

Setlogo sa Tsonga

Batho ba mathomo ba go bolela setsonga bao ba tsenego bao go Transvaal, ba tsene ka ngwagakgolo wa 18....more