baTsonga

© Dr Peter Magubane

Batsonga ha se morabe wa mofuta o le mong.Baholo ba bona ba ne ba tswa sebakeng seo kajeno e leng Mozambique ho tla jaka Afrika Borwa ka mongwahakgolo wa 19, hangata ka dihlotshwana tse hlokang morena.

Matsatsing ana Batsonga ba dula bohareng ba naha, haholoholo Lowveld pakeng tsa mothati o sehlabeng le meedi e ka bophirima ba serapa sa diphoofolo sa Kruger National.

Translated by Maletsatsi Sejake

Lenyalo Setjhabeng sa baTsonga

Ka moetlo wa Batsonga, ho kgetha molekane e ne e se ntho e otlolohileng, hobane mohato ona o ne o latela melao e itseng.BoMotswala ba ne ba ...more

Borapedi le Ditumelo tsa baTsonga

Matsatsing a kajeno boholo ba Batsonga ba tsamaya dikereke tsa Bokreste, haholoholo dikereke tse ikemetseng kapa Evangelical Presbyterian Ch...more

Tlhophiso ya Setjhaba ya baTsonga

Dilemong tsa 1890 mapolasi a Lowveld a ne a loketse mesebetsi e fetang ho tsoma le temo e ikemetseng, mme beng ba mapolasi ba ile ba a rekis...more

Mmino wa baTsonga

Batsonga ba tumme ka lefa la mmino o ruileng o itshetlehileng ho bapalweng ha diletswa tse fapaneng....more

Moruo wa Boholoholo wa baTsonga

Batsonga ba ileng ba falla lebopong la lewatle mongwahakgolong wa 19 ba ile ba tlisa mehlodi e metjha ya dijo Transvaal, ho kenyeletswa cass...more

Meralo ya Sepolotiki ya baTsonga

Ha bakoloneale ba basweu ba beha melao ya bona metseng ya Batsonga, matla a marena a ile a fokotseha....more

Bophelo ba Sethatong ba baTsonga

Ho hlaha ha lesea ke thabo e kgolo setjhabeng sa Batsonga. Hangata basadi ba seng ba le baholo ba leloko,kapa basadi ba bang, ba thusa mmê ...more

Tshimoloho ya baTsonga

Ho ka nna ha etsahala hore ebe batho ba pele ba buang Setsonga ba ileng ba fihla Transvaal ba fihlile mongwahakgolong wa 18....more