AmaTsonga

© Dr Peter Magubane

AmaTsonga ayilona iqembu lobuhlanga. Okhokho babo bavela eMozambique yanamuhla ukuhlala eNingizimu Afrika ngekhulu le-19, ngokuvamile ngamaqembu amancane ngaphandle kwamakhosi.

Namhlanje amaTsonga ahlala ikakhulukazi e-Lowveld phakathi kwe-escarpment kanye nemingcele yasentshonalanga ye-Kruger National Park.

Translated by Nsika Khoza

Umshado Emphakathini wamaTsonga

Emphakathini wesintu waseTsonga, ukukhetha umlingani kwakungeyona into eqondile, njengoba inqubo ilandela imithethwana yemithetho. Abazala bomndeni bokuqala babengenakutshata; ingane yokudlwengula yayingasetshenziswa...more

Izinkolelo ZamaTsonga

Namuhla ngaphezu kwesigamu seTsonga singamabandla angamaKristu, ikakhulukazi amaChristian Independent noma i-Evangelical Presbyterian Church (owayengumSwitzerland Mission)....more

Ukuhleleka Komphakathi wamaTsonga

Emapulazini ase-Lowveld angu-1890 ayefanelekile kakhulu ukuzingela nokulima, futhi abanikazi bawadayisa ngokushesha abaqageli befuna amaminithi amaminerali....more

Izingoma zamaTsonga

I-Tsonga iyaziwa kakhulu ngefa labo elicebile lomculo elisekelwe ekubetheni izinsimbi ezihlukahlukene zomculo....more

Umnotho Wendabuko wamaTsonga

I-Tsonga eyashiya ogwini ekhulwini le-19 yaletha imithombo emisha yokudla eya eTransvaal, kuhlanganise ne-cassava (i-manioc), izinhlobo ezithile zamagundane, amazambane kanye namahlumela....more

Ukuma Kwezombusazwe zamaTsonga

Njengabaqolonti abamhlophe babebeka umthetho wabo emadolobheni aseTonga, amandla amakhosi ayenqaba....more

Imvelaphi yamaTsonga

Ukuzalwa kwengane kungumzuzwana wenjabulo enkulu emphakathini waseTsonga. Ngokuvamile izihlobo ezindala zesifazane, noma abanye abafazi, zisiza omama abakhulelwe ngezigaba zokugcina zokukhulelwa nokuzalwa kosana....more

Umlandu wamaTsonga

Izikhulumi zaseTsonga zokuqala zangena eTransvaal yangaphambili cishe zenza kanjalo phakathi nekhulu le-18. Babengabadayisi abahamba phambili abalandela imifula yasemaphandleni, lapho bafaka khona indwangu nobuhlalu bezinyo lwendlovu, ithusi nosawoti....more