Ma-Apula

© Louise Brodie

Ma-Apula hi yan’wani ya ndhuma swinene xikan’we naku byariwa ngopfu tani hi muxaka wa mihandzu e misaveni hinkwayo. Misinya ya ma-Apula kumbe Malus pumila yi tumbuluke e Central Asia naswona ayi rimiwa swinene e Asia, Europe nale North America kuringana malembe lawa yotala swinene. Vuhumelerisi bya ma-Apula xikan’we naku dyiwa ka wona aswiri xiphemu xa nkoka swinene eka mindzhavuko yotala swinene tani hi muhandzu, ma-apula yana xiave xankoka swinene eka mindzhavuko yotala swinene.

Ma-Apula i mihandzu yo nyanganya, leyi tswariwaka e misinyeni. Misinya ya ma-Apula yihuma mabilomu hi ximun’wana naswona yi nonisiwa hi tinyoxi. Mihandzu leyi yi dyiwaka yina nhlonge leyi dyekaka naswona yiva kona exikarhi ka ximun’wana na ximumu, laha yi vupfaka emaheleni ya ximumu kuya emasunguleni ya xixikana. Misinya ya ma-Apula yinga byariwa kusuka eka mbewu kambe eka mapurasi laha ku humelerisiwaka lawa ya xavisiwaka, yatala ku byariwa hiku tsemiwa swirhabyani kusuka eka tinxaka leti tsakeriwaka eka misinya leyi kondzelelaka mavabyi. 

Tinxaka tohambana hambana ta byariwa kuya hi minantswo yo hambana hambana nakona tibyaleriwa swikongomelo swo hambana kufana na kuva ya dyiwa yaha tsakama kumbe ya swekiwa xikan’we na vuhumelerisi bya juzi na cider.

Translated by Ike Ngobeni