Die Basotho

Die Basotho is geïdentifiseer as deel van 'n groter Sotho groep, wat bestaan ​​uit drie breë afdelings: Basotho (Suid-Sotho), Pedi (Noord-Sotho), en Tswana (Western Sotho).

©Dr Peter Magubane

Die Basotho  het in die verlede regdeur die Hoëveld gebied gewoon, maar sedert die middel 1800's, is dit geassosieer met Moshoeshoe se onafhanklike koninkryk van Lesotho (voorheen Basoetoeland), wie se grondgebied vandag 'n enklave binne Suid-Afrika se grense is.

Basotho Inisiasie Rituele

Voor sendelinge skole bekendgestel het, het onderwys plaasgevind tydens inisiasie, wat die  vooruitgaan na volwassenheid aangedui het....more

Die Basotho Mense van Suid Afrika

Die eerste Bantoe-sprekende mense was drie Nguni groepe, die Phatla, Polane, en Phuthi, wat die Drakensberg uit die ooste in drie golwe gekruis het en hulle  gevestig het in die laagliggende gebiede suid-oos van die Mohokare (Caledon) River....more

Basotho Geloof en Oortuigings

Basotho oortuigings en leerstellings met betrekking tot die dood en die lewe na die dood, is beïnvloed deur die Christelike evangelie wat versprei is....more

Basotho se Landelike Lewe

Histories het die Basotho mans in die lekhotla geëet waar hulle vrouens hulle bedien het. Die mans vergader in die lekhotla om deel te neem in 'n verhoor, of om te help om 'n geskil wat na die kaptein of hoofman gebring is te skik; of hulle bespreek aktue...more

Kontemporêre lewe van die Basotho

Die gevolge daarvan is duidelik te sien in hul huishoudelike reëlings (mans wat geskei is vir lang tydperke van hul families) en voor die hand liggend hoe die veranderinge aan die huwelik beskou word (mans as afwesige loon-verdieners en vroue as agterblyw...more

Kulturele praktyke van die Basotho

Die Basotho het 'n verskeidenheid van musiekinstrumente. Die morupa, 'n klein drom wat gebruik word by meisies se inisiasies, is gemaak van 'n kleipot waaroor 'n stuk vel styf getrek is, en met plat hande geslaan word....more

Huwelike in die Basotho Gemeenskap

Gereël huwelike was 'n algemene gebruik onder Basotho leiers en hoofmanne se kinders; afkoms en verwantskap bande was belangrik om die sosiale en wetlike verhoudings te reguleer....more

Sosiale organisasie van die Basotho

Administratiewe afdelings (distrikte, sub-distrikte, wyke en dorpe), gebruik en versterk deur die Britse administrasie van Basoetoeland, duur ook voort, alhoewel slegs in Lesotho....more