Mandela O Tsamaisa Morwadie Zindzi Ka Boipelo Go Ya Nyalong

© Dr Peter Magubane
Mandela o tsamaisa morwadiage Zindzi ka boipelo ka letsatsi la lenyalo ya gagwe ka Diphalane 1992.
Zindziswa Mandela ke mopolotiki wa Afrika Borwa yo o dirang jaaka moambasatara wa naga kwa Denmark. Ke morwadie Nelson Mandela le mohumagadi wa gagwe wa bobedi, Winnie Mandela. Ka 1992, Zindzi o nyetswe ke monna wa gagwe wa ntlha Zwelibanzi Hlongwane. Madiba o ne a mo tsamaisa ka boipelo go ya nyalong kwa moletlong.
Zindzi o nyetswe ke monna wa gagwe wa bobedi, Molapo Motlhajwa, ka 2013. E ne e le leloko la South African National Defence Force. O na le bana ba le bane, Zoleka, Zondwa, Bambatha le Zwelabo, botlhe ka sefane Mandela.

“Re tshwanetse go dirisa nako ka botlhale mme re lemoge ka nako tsotlhe gore nako e phela e siametse go ka dira tshiamo.”

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie yo o amegileng maikutlo, setswerere sa mmino wa pop, o itlampurela ka Mandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela o boetse kwa legaeng la gagwe kwa Soweto morago ga kgololô ya gagwe gotswa kgolegelong ka 1990. Nelson o goletse kwa No. 8115 Vilkazi Street mme ntlo ya gagwe e sale ya fetolwa go nna museum....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

Mandela o ne a ratwa ke batshegetsi ba gagwe mme e le sesupo sa kgololosego go botlhe. Ka nako dingwe o bonwa jaaka modingwana mo Afrika Borwa, mme o ne a tsewa jaaka pilara ya maatla le tsholofelo...more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Balwela-kgololosego ba ba farologaneng, go akaretsa Nelson Mandela, yo e neng e le rramolao ka nako eo, ba ne ba latofatswa ka boepapuso ka dingwaga tsa tlhaolele tsa bo-1950....more