Mandela O Tsamaisa Morwadie Zindzi Ka Boipelo Go Ya Nyalong

© Dr Peter Magubane
Mandela o tsamaisa morwadiage Zindzi ka boipelo ka letsatsi la lenyalo ya gagwe ka Diphalane 1992.
Zindziswa Mandela ke mopolotiki wa Afrika Borwa yo o dirang jaaka moambasatara wa naga kwa Denmark. Ke morwadie Nelson Mandela le mohumagadi wa gagwe wa bobedi, Winnie Mandela. Ka 1992, Zindzi o nyetswe ke monna wa gagwe wa ntlha Zwelibanzi Hlongwane. Madiba o ne a mo tsamaisa ka boipelo go ya nyalong kwa moletlong.

Zindzi o nyetswe ke monna wa gagwe wa bobedi, Molapo Motlhajwa, ka 2013. E ne e le leloko la South African National Defence Force. O na le bana ba le bane, Zoleka, Zondwa, Bambatha le Zwelabo, botlhe ka sefane Mandela.

“Re tshwanetse go dirisa nako ka botlhale mme re lemoge ka nako tsotlhe gore nako e phela e siametse go ka dira tshiamo.”