Mandela ya motlotlo o tsamaya le moradi wa hae Zindzi fatshe ka letsatsi la hae la lenyalo

© Dr Peter Magubane
Mandela o ithaopela ho tsamaya le moradi wa hae Zindzi fatshe ka letsatsi la hae la lenyalo ka Mphalane 1992.
Zindiswa Mandela ke setsebi sa Afrika Borwa se sebeletsang e le moemedi wa naha Denmark. Ke moradi wa Nelson Mandela le mosadi wa hae wa bobedi, Winnie Mandela. Ka 1992, Zindzi o nyetse monna wa hae wa pele, Zwelibanzi Hlongwane. Madiba o ne a le motlotlo ho mo tsamaisa ka moketeng oo.

Zindzi o ile a nyala monna wa hae wa bobeli, Molapo Motlhajwa, ka 2013. O ne a le setho sa Lebotho la Tshireletso la Afrika Borwa. O na le bana ba bane, Zoleka, Zondwa, Bambatha le Zwelabo, bohle ba nang le mabitso a Mandela.

"Re lokela ho sebedisa nako ka bohlale mme re dule re lemoha hore nako e dula e etsa se nepahetseng.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie, sebeni sa pop sa Afrika Borwa ka kgatello ya maikutlo, o amohela Mandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela o ile a kgutlela ha hae Soweto ka morao hore a lokollwe teronkong ka 1990. Nelson o holetse No. 8115 Vilakazi Street mme e se e fetohile museum wa mokgwa wa sethabathaba....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

Mandela yaneng a ratwa ke batshehetsi ba hae mme e le letshwao la tokoloho bakeng sa bohle. O atisa ho bonwa e le sebopeho se kang Modimo Afrika Borwa, mme o ne a nkwa e le tshiya ya matla ho batho ba batsho....more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Ditshoetsano tse fapaneng tsa dipolotiki, ho kenyeletsa le Nelson Mandela, eo e neng e le moemedi wa molao ka nako eo o ile a qoswa ka boipelaetso dilemong tsa bo 1950 tsa khethollo ya bochaba....more