Mandela o dumedisa ba lakaletsang diithuti katleho ka ntle ho Senagoge ya Petori.

©Dr Peter Magubane
Mandela o dumedisa ba lakaletsang diithuti katleho ka ntle ho Senagoge ya Petori.
Ditshoetsano tse fapaneng tsa dipolotiki, ho kenyeletsa le Nelson Mandela, eo e neng e le moemedi wa molao ka nako eo o ile a qoswa ka boipelaetso dilemong tsa bo 1950 tsa khethollo ya bochaba. Ditshebetso tsena, tse neng di kenyelletsa Mandela, Ruth First, ZK Mathews le Lionel "Rusty" Bernstein ba ile ba ngola le ho amohela Freedom Charter e buang ka matla a batho ba Afrika Borwa. Ka nako eo, mmuso wa dikarabello o ile wa hlophisa bahlasedi bana ba ileng ba lebisa Treason Trial ya 1956 e ileng ya nka dilemo tse 11. Ka 1961, bohle ba qoswa ba ile ba seke ba qoswa mme ba lokollwa.
Mandela le ba bang ba tshireletso ba ne ba e na le batshehetsi ba bangata ba neng ba tlile lekgotleng nako le nako ha baqosi ba bitsitswe. Ya nkuweng senepe ke Madiba a sale monyane, ya tsamayang le letshwele la batshehetsi ba mmino nyeweng ya hae ka 1958.

“Ke ka thuto hore moradi wa molemi a k aba ngaka, hore mora wa mosebetsi wa morafong e kaba hloho ya morafo.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie, sebeni sa pop sa Afrika Borwa ka kgatello ya maikutlo, o amohela Mandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela o ile a kgutlela ha hae Soweto ka morao hore a lokollwe teronkong ka 1990. Nelson o holetse No. 8115 Vilakazi Street mme e se e fetohile museum wa mokgwa wa sethabathaba....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

Mandela yaneng a ratwa ke batshehetsi ba hae mme e le letshwao la tokoloho bakeng sa bohle. O atisa ho bonwa e le sebopeho se kang Modimo Afrika Borwa, mme o ne a nkwa e le tshiya ya matla ho batho ba batsho....more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Ka 1991, Nelson Mandela o ile a fumana Honorary Doctorate ho tloha Univesithing ya Witwatersrand e Gauteng bakeng sa boitlamo ba hae ho naha le ho bontsha boeta-pele bo matla ka ho fetisisa Afrika Borwa....more