Kalahari Melon Oil Afrika Dzonga

© SANBI
Kalahari melon oil or Citrullus lanatus wutlhela wutiveka tani hi mafurha ya mbewu ya kalavatla. Mavito yan’wana ya muhandzu lowu wa xintu walaha dzongeni wa Afrika i karkoer, mankataan, tshamma, ootanga kumbe kalavatla ra nhova. Xaka lerikulu ra kalavatla, muxaka lowu wa Kalahari melon wukumeka laha kunga oma e tindzhawini ta Kalahari e dzongeni swinene wa Africa. Mihandzu leyi yitirhisiwa swinene hi vanhu va San (Bushmen) tani hilaha vakumaka kona mati, kasi hiletlhelo tani hi xitoriwa no sirheleleka eka dyambu kambe mihandzu leyi yidyiwa hi tihomu. Tani hiswakudya swavanhu, mbewu yakona yitalele hiti protein (35%) naswona yakatingiwa kuva yita dyiwa kumbe yidyiwa kufana na vuswa loko yisiriwile.
Muhandzu lowu iwa xirhendzevutani (loko wu mila e nhoveni) kumbe oval (loko wurimiwe ekaya) naswon a wuna muhlovo wa rihlaza rovonikela na milayeni ya rihlaza leringa dzwihala. Mbewu yakona yihumesa mafurha yofuwa ya xitshopani lawa ya tirhisiwaka swinene eka switolwa, leswi hlohletelaka kukula ka misisi hiletlhelo tani hi swicheriwa eka xisibi xo hlamba.
Mbewu ya Kalahari melon yina nhlayo leyifanaka ya omega-6, ti fatty acid (68%) kuya eka primrose (72%), leyitiyisisaka leswaku akuna kuhlohlonya kungatava kona, yivuyisela nhlonge naku susa ti wrinkles. I mafurha yakahle swinene eka vana naswona yangaha tirhisiwa tani hi carrier oil. Mafurha lawa yahumaka endzhaku ko sila mbewu leyi endzhaku ko omisiwa.
Ximilani lexi xinavaka laha e hansi xina mabilomu ya xitshopani naswona ximila eka misava leyinga fuwangiki, yiva na sandi kambi yitlhela yikota ku kondelela dyandza no tiyela naswona ximilani lexi xitlhela xitirhisiwa kuva xibyariwa kuva xipfuneta ku cinca swimila eka misava naku sivela leswaku misava leyi yinga khukhuriwi no lahlekeriwa hi mati.

Disclaimer ya Swavutshunguri

Vuxokoxoko lebyi i byo dyondzisa xikan’we no nyika vuxokoxoko naswona swinge tekiwi tani hi switsundzuxo swa vutshunguri. Vuxokoxoko lebyi abyi kongomisiwangi eka kuyimela switsundzuxo swa vutshunguri kumbe kutshunguriwa loku ku nyikeriwaka hi lavanga leteriwa eka swavutshunguri.

Translated by Ike Ngobeni