Tshukudu ya Gouta ya Mapungubwe

E Ga Jaana E Tumileng

©Roger de la Harpe

Mapungubwe ke lefelo le le ntle, ka dithabana tse di kgolo tsa setlhoa se se phaphathi, le dikgophu tsa ditlhare tsa mowane tse di welang kwa nokeng ya Limpopo - lefelo le o ka le itlhophelang go simolola tshika ya segosi.

Ka bonnete, bogosi jwa pele ga jwa BaShona bone bo itlhomile fano ka dingwaga tsa bo-1220 - karolo ya ngwao e kgolo e e agileng mafelo-bodulo a letlapa go ralala Borwa jwa Afrika, pele go ka goroga bakolone ba basweu.

Kgakoloso ya gouta e ne e dirwa mo bontsing jwa mafelo-bodulo, mme fa Mapungubwe e ne e ‘bonwa’ ke batsomi ba basweu ka 1932, dibetlwa tsa gouta tse di senang palo, mo go tsona go le tshukudu ya gouta e ga jaana e tumileng, di ne tsa fitlhelwa. Order of Mapungubwe, e e kaiwang ka tshukudu ya gouta, ke kabô ya boeteledipele ya seêmô se se kwa godimo mo Afrika Borwa.

Translated by Nchema Rapoo