Gauta ya Tšhukudu ya Mapungubwe

Ye Tumelego Bjale

©Roger de la Harpe

Mapungubwe ke lefelo le le botse, le thaba ye kgolo e folete, ka flat-topped Hills le molapo wa baobab-studded yo welago mo Nokeng ya Limpopo - ke mohuta wa lefelo yo o ka go kgethago ge o nyaka go thoma lapa.

Mmušo wa Pre-shona e be e tšwa go na fa ka 1220 - karolo ya setšo se se golo sa naga seo se agilego maswika a bodulo mo bogareng bja Afrika Borwa pele go se no fihla ba colonists ba ba šweu.

Gauta ya tshipi e dirilwe mo madulong a mantši, gomme ge Mapungubwe e hweditše ke matsomi bja bathošweu ka 1932, ba ile ba hwetša dikgaruru tša gauta, magareng ga tšona go be go na le gauta ya tšhukudu ye tumelego yeo ba e hweditšego. Taelo ya Mapungubwe, ye laeditšwego ke gauta ya tšhukudu, ke sefoka se se gola sa boetapele sa Afrika Borwa.

Translated by Lebogang Sewela