Setjhaba Sa BaNtwana

© Dr Peter Magubane

Le ha ho thwe ke Basotho ba Leboya,ho dumelwa ha setjhaba sa BaNtwana e le Batswana (Basotho ba Bophirima) ka tlholeho. Mehlala ya bona e ka kgutlela morao setjhabeng sa Bakwena-Bamangwato mme ba ne ba ka amana le Barolong.

Ho fihlela ba reka Kwarrielaagte ka 1903, BaNtwana ba ne ba falla hangata, ba kopana le merabe e meng. Ke ka nako eo Morena Mzilikazi wa MaNdebele a neng a hlasela merabe mongwahakgolong wa 19 sebakeng sa Transvaal ya ka nako eo moo setjhaba sa BaNtwana ,ba neng ba batla tshireletso, se ileng sa susumetswa ke merabe ya Basotho ba Leboya, haholo Bapedi.

Translated by Maletsatsi Sejake

Lenyalo setjhaba sa Ntwana

Lenyalo setjhabeng sa Ntwana ha se la motho a le mong empa ke taba ya setjhaba sohle, ho tiisa dikamano pakeng tsa leloko....more

Mahae a BaNtwana

Bodulo ba Kwarrielaagte bo bontsha ho phedisana mmoho jwaloka ka setjhaba le ho ba ngatana e le nngwe setjhabeng sa BaNtwana. Mahae a bona k...more

Meetlo ya BaNtwana

Seabo sa basadi ba BaNtwana e le mafumahadi le bommê se bonahala ka diphetoho moseng oo ba o aparang nakong ya kgolo ya bona....more

BaNtwana ba Afrika Borwa

Kwarrielaagte e profenseng ya Afrika Borwa ya Mpumalanga, ke motse o moholo wa setjhaba sa BaNtwana....more

Basadi ba BaNtwana - Mekgwa Ya BaNtwana

Basadi ke bona sesupo le seipone sa mekgwa e sa fetoheng ya BaNtwana....more

Ditumelo tsa botjhaba tsa BaNtwana

Ho BaNtwana, pula ha se mohlōdi feela wa tswalo-botjha. E boetse ke letshwao la pelehi ya moya le ho ba sesupo sa hore tlholeho le setjhaba...more