Cradle ya Humankind

©David Fleminger
Ha o etela Cradle ya Humankind World Heritage Site pele, haufi le Krugersdorp/Mogale, o ne o tla tshwarwa hantle haholo. Sebaka se tsotehang (se turang) ka diketswana tsa teng tse nang le dipale tse fihlang dilemong tse miliyone tse fitileng, le mqakgala a mangata a kgale a fumanehileng moo paka sena.
Phillip Tobias ya tummeng lefatsheng wa Sterkfontein Caves e neng e kopaneng le ya tlholo ya kgao ya Visitor Interpretation Centre, Maropeng (lentswe la setswana le bolelang ho kgutlela sebakeng sa tlhaho), mme mmoho ba sebetsa ha mmho hantle ho bula lesoba lefatsheng la rona la maloko a bo ntata rona.
Ditosene tsa sebaka sa kgohelo ya mohau ‘Cradle’ mme ha o se o patetse tlhompho ya hao ho Mofumahadi Ples le ‘maoto a manyane’ ka lehata la Australopithecus a dilemo tse dimiliyone tse 2.1 le masapo a dilemo tse dimiliyone tse 3 – o ne o ka kopa mmapa mme o ye thapollong ya maoto, sekuta, sethuthutu le ho bona dikahare tsa pelo ya hao.

Translated by Sebongile Sonopo

Geoloji e Tlwaelehileng ya Setho sa Batho

Majwe a Sebaka sa Moloko wa Batho o ena le boholo ba marothodi a Dolomitic, a ileng a thehwa hodima bethe ya lewatle le sa tebang, le futhumetseng le kwahelang Witwatersrand Basin...more

Ho qala ha Mabala a Mahaha Sterkfontein

Pele e eba setshwantsho sa Palaeontological se tummeng ka machaba, Sterkfontein mahaeng e ne e kwahetswe ebile e sa tsejwe, e ipatile ka tlasa hodima polasi ya Swartkrans lebopong la noka ya Bloukrans...more

Tsebo ka Lefika ka hare ho Cradle ya Humankind

Sebaka sa Cradle ya Humankind e tletse ka mapatso le mela e fosahetseng, mme sena se bebofatsa tsebo ya dikharavene tse ka tlasa lefatshe jwalo ka ditafole tsa metsing ho qhibidihisa majwe a dolomite....more

Ho Hlahloba Sterkfontein

Leeto le qala sentheng ya baeti le morutisi ‘ho tsamaya ka nako’, e kgabisitsweng ka polaka e bontshang dinako tse bohlokwa ho tswa Big Bang ho ya ntshetsopeleng ya batho ba sejwale jwale....more

Histori ya Tlhaho ya Cradle of Humankind

Monahano wa ho iphethola ha dintho ha o amohelwe ke mang le mang. Ntle le dilemo tsefetang 100 tsa dipatlisiso tsa saense le phaposi ya poloko e tletseng makgala, ho nale batho fumanang...more

Batho ba Mahaha a Sterkfontein

Ka tlhaho, sehlopha sa pele sa ho tsebahala lefatsheng lena ke Bushmen kapa San, ba neng ba dula dikarolong tse ngata tsa Afrika Borwa ho tloha bonyane dilemo tse 30 000 tse fetileng....more

Ngwana wa Taung - Qaleho ya Rona Botho

Ntho ya pele e entsweng ka dintho tsa kgale ya hominid e fumanweng Afrika e ile ya kgethollwa ke Moprofesa Raymond Dart, hape ka 1924....more

Dintwa Hare ho Sterkfontein

Dilemong tsa bo 1820 Afrika Borwa, morena ya matla wa Sezulu, Shaka, o ile a qala ho busa ka lebopo le ka bochabela Afrika Borwa. Sebaka sohle se ne se le boemong bo ferekanyang le dikgohlano....more

UNESCO le Sekgahla sa Botho ba Botho

Sekgahla samofuta wa batho (kapa COH, kamoo ke e bitsang ka tlwaelo kateng) e ile ya qadiswa ka lethathamong la ditaba tsa Bohlokwahadi Lefatsheng e le sebaka sa bohlokwa ba setso sa 1999...more