Letshwao le Netjha la Pale ya Afrika Borwa

©Eric Miller
Ka morao ho dikgetho tsa tsa pele tsa tokoloho tsa 1994, komishene ya letshwao la naha e ile ya nak boikarabelo ba ho botsa setjhaba sa MaAfrika Borwa ka moo letshwao la naha la kopano le lokelang ho shebahala le utlwahala ka teng. MaAfrika boholo ho tswa bophelong bo fapaneng ho ba le seabo hore ba be motlotlo hore ba bole le lentswe, boitsebiso bo bonahalang le letshwao la naha ya rona.

National Flag of South Africa

Folakga ya naha e neng e sebediswa ka 27 Mmesa 1994 e ne e entswe ke Mr Fred Brownekk, e leng hloho ya mehleng Afrika Borwa. Mebela le moralo ke boiqapelo ba hotswa folakgeng ya...more

National Symbols Timeline

MaAfrika Borwa a tlwaelehileng a bile le seabo ditherisanong tsa setjhaba ho etsa le ho qetella moralo wa letshwao la naha ya rona....more

Provincial Coat of Arms

Molao wa boitshwaro o hlaloswa ho Heraldry Act No. 18 yaa 1962 ya Afrika Borwa, jwalo ka projeke efe kapa efe kapa setshwantsho kemelong ya tlhahiso ya pepeso...more

South Africa Coat of Arms Explained

Seaparo sa dibetsa ke pontsho ya naha mme ke letshwao le phahameng ka ho fetisisa la pono ya sechaba sa rona. Ka tlwaelo Seaparo sa Mabotho se ne se sebediswa e le...more

South Africa National Symbols

Tshepe e bitswa ka lebitso la yona ho tloha ka mokgwa o bitsang (ho hlahisa pontsho) e tlwaelehileng ya antelope ena. Dibosboks tsa banna le tsa basadi di na le dinaka, empa ka...more

South Africa's National Anthem History

Ka la 20 Mmesa 1994, Mopresidente wa Naha (FW De Klerk) (eo) o ile a phatlalatsa hore Rephabliki ya Afrika Borwa e tla ba le dipina tse pedi tsa sechaba. Ho jwalo, Morena Sikelel 'iAfrika (Molimo a hlohonolofatse Afrika) le Die Stem van Suid Afrika (Pitso...more

Symbols on the South Africa Coat of Arms

Seaparo se secha sa Afrika Borwa se entswe ka mekgahlelo e mmedi, e bitswang sebopeho sa majwe a metheo le sebopeho sa ho phahama, ka tlase ke ditekanyetso tsa dipontsho tse...more

The Unveiling of the South African National Coat of Arms

Haeba Afrika Borwa e ne e le motho, Seaparo sa Mabotho se ne se tla tshwana le ho saena. Seaparo sa dibetsa se bolela setempe sa molao kapa tiiso ditokomaneng tsa molao, jwaloka...more