Letshwao le Netjha la Pale ya Afrika Borwa

©Eric Miller
Ka morao ho dikgetho tsa tsa pele tsa tokoloho tsa 1994, komishene ya letshwao la naha e ile ya nak boikarabelo ba ho botsa setjhaba sa MaAfrika Borwa ka moo letshwao la naha la kopano le lokelang ho shebahala le utlwahala ka teng. MaAfrika boholo ho tswa bophelong bo fapaneng ho ba le seabo hore ba be motlotlo hore ba bole le lentswe, boitsebiso bo bonahalang le letshwao la naha ya rona.