Nako e Balletsweng ya Etshwao la Naha

MaAfrika Borwa a tlwaelehileng a bile le seabo ditherisanong tsa setjhaba ho etsa le ho qetella moralo wa letshwao la naha ya rona.

1993

©Dr Peter Magubane
Mid-1993 - Dipoisano tsa tsamaiso ho tlowa kgethollong ho ya tokolohong di ile tsa tsamaya hantle World Trade Centre, Kemptonpark.
7 Lwetse 1993 - Lekgotla la mekgatlo e fapaneng le ile la kgatha komishene ya letshwao la naha.
Qetellong 1993 - Molao wa nakwana o motjha wa Afrika Borwa e ile ya amohelwa

1994

©Eric Miller
20 Mmesa 1994 - Folakga ya naha e ile ya amohelwa
27 Mmesa 1994 - Dikgeto tsa naha tsa pele tse lokolohileng

1996

©Eric Miller
10 Tshitwe 1996 - Molao theo o motjha o ile wa tekenwa ho ba molaong sharpville.

1997

©Eric Miller
10 Mphalane 1997 - Pina e ntjha ya setjhaba e ile ya amohelwa

2000

27 Mmesa 2000 - Coat of Arms e ntjha e ile ya amohelwa

Translated by Sebongile Sonopo