Umlando Omusha Wezimpawu Zesizwe seNingizimu Afrika

©Eric Miller
Ngemuva kokukhethwa kwentando yeningi yokuqala ngo-1994, i-National Symbols Commission yathatha umthwalo wokubuza umphakathi waseNingizimu Afrika lokho okumele kubonakale kubonakala khona kubumbano lukazwelonke. Abantu abaningi baseNingizimu Afrika abavela kuzo zonke izici zokuphila babenokusho kwabo kulokho okwakuyoba yizwi eliqhoshayo, ukubonakala okubonakalayo nokusayina kwezwe lethu.

Isikhathi Sesikhathi Sesizwe

Abantu baseNingizimu Afrika abavamile bahlanganyela ekubonisaneni umphakathi ukuze benze futhi baqede imiklamo yeZimpawu Zethu Zesizwe.

1993

©Dr Peter Magubane
Phakathi kuka-1993 - Izingxoxo zokuguqulwa kobandlululo kuya enyakatho yeningi zaziqhutshwa kahle kwiWorld Trade Center, eKempton Park.

7 Septemba 1993 - UMkhandlu Wokuxoxisana Kwabantu abaningi uqoka iNational Symbols Commission

Ukuphela kuka-1993 - Umthethosisekelo waseNingizimu Afrika waseNingizimu Afrika wamukelwa

1994

©Eric Miller
20 Ephreli 1994 - I-New National Flag yamukelwa

27 Apreli 1994 - Ukhetho lwentando yeningi lwaseNingizimu Afrika lokuqala

1996

©Eric Miller
10 Disemba 1996 - UMthethosisekelo omusha usayinwe eMthethweni eSharpeville

1997

©Eric Miller
10 Okthoba 1997 - I-New National Anthem yamukelwa

2000

27 Ephreli 2000 - I-New Coat of Arms yamukelwa

National Flag of South Africa

Ifulegi kazwelonke, elaqala ukusetshenziswa ngo-27 Ephreli 1994, laklanywa nguMnu Fred Brownell, owayengumNumzane waseHulumeni waseNingizimu Afrika....more

South Africa Coat of Arms Explained

Isigqoko sezikhali kukhona isibonakaliso sombuso futhi sibonakaliso esibukeka kakhulu sezwe lethu....more

South Africa National Symbols

I-springbok ithola igama layo kusukela kwisenzo sokubiza (ukugqama ukubonisa) okufana nalokhu ku-antelope....more

Symbols on the South Africa Coat of Arms

Ngesilinganiso ngasinye, kubonisa ubunye phakathi kwemicabango nezenzo zomuntu. Ngezinga elihlangene, kubonisa ukuthi njengesizwe kufanele sibe munye kanye nomqondo wokuziqhenya kanye nokuziqhenya kwezwe....more

The Unveiling of the South African National Coat of Arms

Uma iNingizimu Afrika ingumuntu, ijazi lezikhali lizolingana nesignesha. Isigqoko sezikhali sibonisa isitembu esisemthethweni noma uphawu ezincwadini zomthetho...more