Umlando Omusha Wezimpawu Zesizwe seNingizimu Afrika

©Eric Miller
Ngemuva kokukhethwa kwentando yeningi yokuqala ngo-1994, i-National Symbols Commission yathatha umthwalo wokubuza umphakathi waseNingizimu Afrika lokho okumele kubonakale kubonakala khona kubumbano lukazwelonke. Abantu abaningi baseNingizimu Afrika abavela kuzo zonke izici zokuphila babenokusho kwabo kulokho okwakuyoba yizwi eliqhoshayo, ukubonakala okubonakalayo nokusayina kwezwe lethu.