Umlando Omusha Wezimpawu Zesizwe seNingizimu Afrika

©Eric Miller
Ngemuva kokukhethwa kwentando yeningi yokuqala ngo-1994, i-National Symbols Commission yathatha umthwalo wokubuza umphakathi waseNingizimu Afrika lokho okumele kubonakale kubonakala khona kubumbano lukazwelonke. Abantu abaningi baseNingizimu Afrika abavela kuzo zonke izici zokuphila babenokusho kwabo kulokho okwakuyoba yizwi eliqhoshayo, ukubonakala okubonakalayo nokusayina kwezwe lethu.

National Flag of South Africa

Ifulegi kazwelonke, elaqala ukusetshenziswa ngo-27 Ephreli 1994, laklanywa nguMnu Fred Brownell, owayengumNumzane waseHulumeni waseNingizimu Afrika....more

National Symbols Timeline

Abantu baseNingizimu Afrika abavamile bahlanganyela ekubonisaneni umphakathi ukuze benze futhi baqede imiklamo yeZimpawu Zethu Zesizwe....more

Provincial Coat of Arms

Ingubo yezikhali ichazwa, eMthethweni We-Heraldry No. 18 ka-1962 waseNingizimu Afrika, njengalokhu into noma isibalo sibe umfanekiso ofanekisela imibala ngesihlangu ngokuhambisana nemigomo nemithetho ye-Heraldry, noma ngaphandle komqhele, isigqoko, isikhu...more

South Africa Coat of Arms Explained

Isigqoko sezikhali kukhona isibonakaliso sombuso futhi sibonakaliso esibukeka kakhulu sezwe lethu....more

South Africa National Symbols

I-springbok ithola igama layo kusukela kwisenzo sokubiza (ukugqama ukubonisa) okufana nalokhu ku-antelope....more

South Africa's National Anthem History

Ngokwesigaba 4 soMthethosisekelo omusha waseNingizimu Afrika, esasayinwe emthethweni eSharpeville ngoDisemba 10, 1996, inguqulo efinyelelekile nehlangene yeNkosi Sikelel 'iAfrica ne-Die Stem van Suid Afrika manje ingoma yesizwe eNingizimu Afrika. Njengoba...more

Symbols on the South Africa Coat of Arms

Ngesilinganiso ngasinye, kubonisa ubunye phakathi kwemicabango nezenzo zomuntu. Ngezinga elihlangene, kubonisa ukuthi njengesizwe kufanele sibe munye kanye nomqondo wokuziqhenya kanye nokuziqhenya kwezwe....more

The Unveiling of the South African National Coat of Arms

Uma iNingizimu Afrika ingumuntu, ijazi lezikhali lizolingana nesignesha. Isigqoko sezikhali sibonisa isitembu esisemthethweni noma uphawu ezincwadini zomthetho...more