Brittle Stars

© Jean Tresfon

Igama Elijwayelekile

I-Brittle stars

Ihlobene

I-Serpent stars ne Basket stars

Igama Lesayensi

Ophiuroidea

Ubukhulu

Inobude obufinyelela ku-60 cm.

Ibonakala Kanjani

Isasibaca, ithi ayimise okwecwecwe, inomzimba oyindingiliza onezingalo ezinhlanu noma ngaphezulu. Ineziboyana ezimile ezibambweni. Umlomo wawo ungasesiswini. Imbobo yokuzikhulula ayikho phezulu. Inemibala ehlukene esuka konsundu, omnyama, obomvu, oluhlaza ngokumdaka, omhlophe nosawolintshi.

Ulwazi Olubalulekile

Uhlobo lwe-Ophiuroidea lungena ngaphansi kwe-Echinodermata efaka wonke amaFeather namaSea stars, amaSea cucumbers namaSea urchins. Isebenzisa izibambo ukuhamba. Izibambo zayo zihlephuka kalula, okungakho ilandela leli gama. Iyakwazi ukumila izibambo ezintsha. Ezinye zalezi nhlazi zikhulisa amachwane ngaphakathi esiswini.

Zidlani

Zidla izilwanyana zaso lwandle ezizithole sezifile.

Ukuzalana

Kwenzeka kuwo wonke amazinga okushisa ezilwandle zomhlaba.

Izinhlobo Zazo

Brittle star - Ophiarachna affinis
Basket star - Ophiothrix purpurea