Brittle Stars

© Jean Tresfon

Dzina Ḽa Muṱa

Brittle star

Alias

Serpentstars, basketstars

Dzina Ḽa Tshisaitsi

Ophiuroidea

Tshivhumbeo

U swika kha 60 cm

Ṱhaluso

Yo lala ya dovha ya vha na tshivhumbeo tsho no nga disk, ya vha na zwanḓa zwo no fhira zwiṱanu. Ya vha na miṱodo miṱuku ine ya vhonala I tshi nga ina mavhudzi. Mulomo unga wo kombama. Aina marahu nga nnṱha. Mivhala iya fhambana huna buraweni, mutsu, mutsuku, olive na wa swiri.

Nḓivho Yo Ḓoweleyaho

Hoyu muṱa u wela kha Echinodermata phylum, zwine zwa katela mithenga yoṱhe na ṅaledzi dza lwanzheni. I shumisa zwanḓa u tshimbila, zwanḓa zwi ya kona u ima zwavhuḓi ngazwo ina heḽi dzina.i beba nga u kudzela makumba, dzinwe tshaka dzi ya kona u dzumba vhana kha mivhili yadzo.

Kuḽele

Ila dzi detritus, dzi crustaceans ṱhukhu na zwivhungu I tou ḓivhulayela.

U Phaḓaladziwa

Dzi wanala hoṱhe hune havha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada Zwo Ḓoweleyaho

Brittle star - Ophiarachna affinis
Basket star - Ophiothrix purpurea