Brittle Stars
Naledi Ya Go Kgaoga Bonolo

© Jean Tresfon

Leina La Lapa La Tlwaelo

Naledi Ya Go Kgaoga Bonolo

Leina Le Lengwe La Yona

Serpent stars, Basket stars

Leina La Tša Thutamahlale

Ophiuroidea

Bogolo

Diatla tša go fihla disentimetara tše 60

Boitšhupo

E sephaphathi, bjalo ka papetlasediko, mmele wo sediko le diatla tše hlano goba go feta. Mekokotlo ye me nnyane e gola ka diatleng tšeo di dirago gore di lebelege di le ‘bowa’. Molomo o lego mo mpeng. Ga go na le motete ka godimo. Mebala e fapana ka botsothwa, boso, olifi, bošweu, bokhubedu le mmala wa namune e tlwaelegile.

Tshedimošo Ya Kakaretšo

Ophiuroidea e welago ka fase ga Echinodermata phylum, yeo e akaretšago Mafofa ka le Dinaledi tša lewatle, Diphara tša lewatle le diurchin tša lewatle. Di šomiša diatla go sepela sepela. Diatla di kgaoga bonolo, ke ka lebaka leo e filwego leina le. Diatla di ka kgona go mela gape. Di belegiša ka go ntšhetša mae ka ntle lewatleng la go bulega. Diphedi tše dingwe di elamela bafsa ka gare meeleng ya tšona.

Phepo

Di ja didetritus, dikhrustašiene tše nnyane le diboko. Tša go ja dibodu.

Phatlalatšo

E bonala ka dithempheretšheng ka moka tša le mawatleng a lefase.

Mehuta Ye E Tlwaelegilego

Naledi yago kgaoga bonolo - Ophiarachna affinis
Naledi ya go kgaoga bonolo - Ophiothrix purpurea