Brittle Stars

© Jean Tresfon

Vito Ra Xindyangu

Brittle stars

Vito Rinwana

Serpent stars, Basket stars

Vito Ra Xi Science

Ophiuroidea

Size

Mavoko kufika ka 60 cm

Nhlamuselo

Yiphambarhalile kufana na disk, yiva xirhendzevutani eka miri laha yingana kwalomu ka 4 kumbe 5 wa mavoko. Kuna mavoya lawa ya milaka eka mavoko ya kona. Nomo wutshame tani hi swohumesa no nghenisa moya. Kasi laha yitirhumaka hikona aku tshamanga laha henhla. Muhlovo wakona wahambana kusuka eka ntima, kutshuka, olive, kubasa na orenji I mihlovo leyikumekaka ngopfu.

Vuxokoxoko

Ndyangu wa yona wu wela eka muxaka wa Echinodermata phylum, lowu katsaka timpapa na tinyeleti ta lwandle, Sea cucumbers na Sea urchins. Yitirhisa mavoko ku famba famba. Mavoko yayona yatshoveka hiku olova swinene kambe yatlhela ya mila. Minxaka yinwana yi kota ku biha emirini yitlhela yitswala kasi yinwana yitshikela mandza.

Swakudya

Yidya swihadyani leswintsongo swale lwandle, swivungu naswinwana leswi kumiwaka swidlayiwile kwale matini.

Kuhangalaka

Yikumeka eka maxelo yohambana hambana na le ka malwandle hinkwawo laha misaveni.

Common Species

Brittle star - Ophiarachna affinis
Basket star - Ophiothrix purpurea