Serrated Hinged Terrapin

© Nigel Dennis

Dzina

Serrated Hinged Terrapin (Pelusios sinuatus)

Hune tsha wela hone

Reptilia

Nzudzanyo

Tsetudines

Muṱa

Pelomedusidae

Vhulapfu tshisadzi

300-400 mm

Vhulapfu tshinna

300-400 mm

Ṱhaluso

Serrated Hinged Terrapin ndi tshone tshihulwane kha zwinwe zwa lugwada lwa tsho. Tshi na muvhala mutsu. Hafha kha mutumbu watsho huna muvhala wa tshitopi, I tshi ḓa nga hafha nga murahu ya vha na muvhala mutsu ure na phathene ya angular nga hafha magumoni ayo. Lukanda lwa mukulo na lwa milenzhe ndi muvhala wa pale yo yaho kha gireyi ya olive.

U Phaḓaladziwa

Tshi wanalesa hangei east ha Afrika, uyela mulamboni wa Zambezi uya Victoria falls na vhukovhela ha Zululand.

Kubebele

Ya tshisadzi I kudzela makumba a 7 uya kha 25. Hune ha vha hu tsini na maḓi nga mithara ya 500, nga ṅwedzi wa tshimedzi uya kha phando. Maḓakani u kudzela hu vha hone nga ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe uya kha Lambamai.

Mawanwa

Serrated Hinged Terrapin tshi bya bvisa munwe munukho une wa sa vhe wavhuḓi na luthihi arali yo tshuwiswa.