Serrated Hinged Terrapin
Pshinyaleraga ya Legapi la go kokomoga la go swarana le mmele

© Nigel Dennis

Leina

Pshinyaleraga ya Legapi la go kokomoga la go swarana le mmele (Pelusios sinuatus)

Dipalopalo tša bohlokwa

Maemo a godimo - Reptilia
Tolamo - Tsetudines
Lapa - Pelomedusidae
Botelele bja ditshadi - Dimilimetara tše 300 - 400
Botelele bja dipoo - Dimilimetara tše 300 - 400

Tlhalošo

Pshinyaleraga ya Legapi la go kokomoga la go swarana le mmele. Legapi le lerapo la mokotlo ke tše di so go ya ka mmala. Plastron ke ye serolane bogareng, ka go ntlha ya go hlaba gomme e bonagala kudu, ke e boso, ya go bo khutlo ka mathokong. Letlalo le ka molaleng le matsogong ke ye botalana le bo putšwa.

Phatlalatšo

Pshinyaleraga ya Legapi la go kokomoga la go swarana le mmele e hwetšwa ka nageng ya pula bohlabela bja Aforika, go bapa le noka ya Zambezi go ya ka Victoria Falls, le Borwa go ya Zululand.

Pelegišo

Tshadi e beela mae a 7 - 25, dimetara tše 500 go tšwa kgauswi le meetse, ka kgwedi ya Diphalane - Pherekgong. Mašokeng, tša go sa tšwa go phaphaša di tšwelela ka Hlakola - Moranang.

Dintlha tša naga

Pshinyaleraga ya Legapi la go kokomoga la go swarana le mmele e ntšha monkgo o phošagetšego ge e tšhošetšwa.