Serrated Hinged Terrapin
Khudu ya Serrated Hinged Terrapin

© Nigel Dennis

Leina

Khudu ya Serrated Hinged Terrapin (Pelusios sinuatus)

Distatistiki tsa Botlhokwa

Mophato - Reptilia
Tlhomagano - Tsetudines
Lelapa - Pelomedusidae
Botelele (Namagadi) - 300 - 400 mm
Botelele (E Tona) - 300 - 400 mm

Ponalo

Khudu ya Serrated Hinged Terrapin ke terrapin e e kgolo go feta tse dingwe. Sekgapha sa yone se mmala o bontsho. Ka fa mpeng e mmala wa lephutse mo magareng, ka mohalo wa bontsho ka fa thoko. Letlalo la maoto le molala o bosetlhana ba olive.

Distribution

Khudu ya Serrated Hinged Terrapin e bonwa kwa mafelong a a mogote a dipula (tropical) kwa botlhaba ba Afrika, gaufi le Noka ya Zambezi go fitlha kwa Victoria Falls, le kwa borwa ba Arika go fitlha kwa Zululand.

Breeding

E namagadi e beela mae a le 7 - 25, bokgakala ba 500 m gaufi le metsi. E dira jalo ka Phalane-Ferekgong. Bana ba thuba ka Mopitlo-Moranang.

Field Notes

Khudu ya Serrated Hinged Terrapin e ntsha monkgo e o o ferosang dibete ga e ka tshosiwa ke diphologolo tse dingwe.