Vukhongeri na Leswi Tshembiwaka hi ma Zulu

© Dr Peter Magubane

Vukhongeri bya Ndzhavuko bya xi Zulu

Eka matimu hinkwawo ya xi Zulu, akuna xiphemu na xintsongo xa vutomi bya ndzhavuko wa xi Zulu laha vukhongeri byingariki na xiave: eka tinyimpi, mintirho, eka switeji na swiphiqo swa vutomi bya vanhu, eka swavurimi xikan’we na ikhonomi naswin’wana. Himinkarhi hinkwayo, ku langutiwa eka valehansi tani hilaha kupfuneka kuta humaka kona xikan’we na switsundzuxo swa leswi swi faneleke ku endliwa ku lulamisa xikan’we na leswi nyikeriwaka.

Ku engetela eka nhlonipho lowu kombiwaka valehansi vavona, ma Zulu vatlhela vatshemba eka loyi wamatimba, Unkulunkulu, loyi angana vulawuri eka hinkwaswo tlhelo mutumbuluxi naswona u endlile swiharhi hinkwaswo swa nhova, tihomu, tinyoka, swinyenyani, mati na tintshava xikan’we na dyambu na nweti.

Kuya hi leswi ma Zulu vatshembaka swona, vanhu vana miri (umzimba) xikan’we na moya (idlozi). Ku engetela kwalano, tkuna mbilu (inhliziyo) (mbilu kumbe switwi), byongo (ingqondo) (miehleketo, ku twisisa) xikan’we na ndzhuti (isithunzi) (ndzhuti, vumunhu).

Ma Zulu vatshemba leswaku ndzhuti (isithunzi) wu hundzuka moya wa valehansi endzhaku ka rifu, kambe ntsena endzhaku kaloko ku endliwe ntirho wo vuyisa moya (ukubuyisa), laha moya 'wu vuyisiwaka e kaya'.

Ku nyikela swina xiave xankoka swinene eka kutiyisisa kuhlangana na mimoya ya valehansi, leswi endlaka biloho leri kotisaka vanhu kuva vakombela tintswalo kumbe ku khensa mimoya ya valehansi eka mikateko leyi vayi kumeke. Mimoya ya valehansi yitshembiwa kuva yiri na matimba yaku lawula ntumbuluko nawona kuti hlanganisiwa nayona loko kungaseva na mintirho ya nkoka.

Tinxaka ta leswi Nyikeriwaka

Ma Zulu ya hambanyisa tinxaka timbirhi taku nyikela. Ku khensa (ukubonga) swivakona loko kuve na swakhle, kufana na loko nwana wa jaha a kula, laha kuvaka na swakudya swotala swinene, kumbe loko vutomi e mutini byive kahle naswona kungavanga na mavabyi.

Leswi vange ukuthetha, laha ku nyikeriwaka ko kwata, kuva kona loko swirho swa muti swi lova swinga languteriwangi, kumbe loko swilo swinga fambi kahle naswona swirho swa muti swi twa swi xaniseka swinene. Kunyikela hinkwako, loku talaka kuva kuri hi tihomu kumbe timbuti, swiendliwa kuya hi xintu kutani kulandzelerisiwa maendlelo, hikuva loko swinga endliwi tano swinga endla leswaku swinga tisi mbuyelo kumbe switisa mbuyelo wo biha.

Hiva 20th century, vativi nkulu vandzhavuko vahundzuke swirho swa kereke yotiyimela hi yoxe, laha ava ringeta ku hlanganisa matirhelo ya xi kriste na valehansi. Yin’wana ya tona, i Ibandla lamaNazaretha, leyingana ndhuma exikarhi ka ma Zulu.

Leyi simekiweke hi 1911 hi Isaiah Shembe, yitiveka ku antswa hi kereke ya Shembe, Tihofisi nkulu ta kereke leyi tile e Inanda e handle nyana ka Durban, kambe yina mvalandzeri votala swinene ematiko xikaya, lava va fuwaka swinene malebvu, laha va dzunisaka hiku cina naku yimbelela.

Translated by Ike Ngobeni