Ti Raisins

©Louise Brodie
©Glenneis Kriel

Ti raisins i madiriva lawa yanga omisiwa kusuka eka mihandzu naswona rito raisin, kahle kahle risukela eka rito ra xi French leri vulaka madiriva. Ti raisins tihumelerisiwa ku xavisiwa, hikuva ku omisiwa mihandzu ya madiriva, naswona hi xitalo ta nyanganya swinene, hikokwalaho ka leswi madiriva yanga tala ngopfu chukele.  

Ti raisins ti humelerisiwa eka tindzhawu totala ta misava laha ku kufumelaka ku tlhela ku oma. Tinxaka ta ti raisin tiya hi muxaka wa madiriva lawa ya tirhisiwaka  naswona swi endla leswaku kuva na mihlovo yo hambana hambana xikan’we na vukulu lebyi hambaneke, laha kungana ta ntima, buraweni, purple na xitshopani.

Kuna mintlawa yinharhu leyikulu ya ti raisins: Ntlawa lowu tivekaka ngopfu hilowu wa letikulu, to nyanganya, ta muhlovo wa buraweni wo dzwihala kumbe purple wa ti raisins. Ntlawa wa vumbirhi hi letikulu, to nyanganya, ta muhlovo wa nsuku, leti tivekaka tani hi ti sultanas. Ntlawa wa vunharhu iwa letintsongo, ta ntima letingana nantswo wo dzungela nyana kusuka eka madiriva lawangariki na tinyungu ya ntima ya Corinth, lawa ya tlhelaka ya tiveka tani hiti currants. 

Translated by Ike Ngobeni

Vuhumelerisi bya ti Raisin

Tiko ra Turkey hi rona leri humelerisaka ti raisins kusukela khale ka khaleni naswona rahari rona ra ndhuma naswona ri famba emahlweni emisaveni hinkwayo tani hi tiko leri humelerisaka....more