Ti-Chives

© Louise Brodie

Ti chives ti ehleketeleriwa kuva ti tumbuluke e Asia nale vuxeni bya Europe. Namuntlha ti chives ti byariwa emisaveni hinkwayo.

Vito ra xi science: Allium schoenoprasum
Vito ra ntolovelo: Chives

Nhlamuselo Ya Ximilani

Ti chive tina vuxaka swinene na tinyala naswona tina matluka lawa ya yelanaka swinene kambe ya tinyala ya vevukile swinene. Matluka yakona ya larile, yava na timbhovo naswona ya tontswile emakumu ka wona. Swimilani leswi swinga kula kuya fika eka 50 cm naswona swina mabilomu ya muhlovo wa purple wo basuluka.

Switirhisiwa

Ti chives titirhisiwa eka kusweka swakudya xikan’we nale ka ti salads. Ti chives tinga tlhela tin ale ka mafurha leswaku tita chela nuhelo.

Swilaveko Swa Misava Na Ndzulamiso

Ti chives tikula swinene eka misava leyi nonisiweke, leyi fuweke ya sandi loam leyi tswongaka swinene mati. Misava yifanele kuva na pH leyingale xikarhi ka 6 na 7.

Loko kunga se endliwa ndzulamiso wun’wana na wun’wana wa misava, swikoweto swa misava swifanele ku tekiwa swiyisiwa e laboratory leswaku swiya kambisisiwa kutani ku endliwa switsundzuxo swa swakudya. Misava yifanele ku pfuxetiwa ku ringana kwalomu ka 500 mm.

Lime leyi lulamisaka pH xikan’we na swononisa kumbe manyoro swifanele ku cheriwa kutani swirimeriwa eka misava yale henhla ya 400 mm kwalomu ka mune kuya eka ntlhanu wa mavhiki loko kungase byariwa. Eka masiku yohetelela loko kungase byariwa, engetela ti trace elements xikan’we na swononisa loko kungase byariwa eka misava kutani harikiwa kumbe kutirhisiwa rotavator eka misava yale henhla ya 20 cm.

Leswi swipfuneta kuva ku susiwa nhova leyingavaka yi mirile. Ku endliwa ka mintila swihumelela hinkarhi lowu kutani ku lulamisiwa ti seedbeds leswaku kuta byariwa. Loko ku byariwa swimilani, kundlaleriwa ka plastiki swinga endliwa loko kungase byariwa leswaku kuta lawuriwa nhova leyinga kulaka kuhundza swimilani leswintsongo. 

Maxelo

Swimilani swa chives swimila kahle eka maxelo lawa yanga hola kutani swihanya kahle eka mahiselo lawa yanga exikarhi ka 18°C na 28°C. Swimilani swa chives swikota ku kondzelela gwitsi, hambiswiritano, kukula swa nonoka loko mahiselo ya chika swinene.

Swibyariwa

Rixaka ra ntolovelo ra chive hi rona ringana ndhuma swinene. Kuna tinxaka tintshwa leti hlawulekeke leti vuyerisaka nhlayo yale henhla ya vuhumelerisi bya matluka. Kuna muxaka wa Finnish lowu vuriwaka "Hankoniemi", muxaka wa Dutch lowu vuriwaka "Tavallinen" xikan’we na wa xijarimani lowu vuriwaka 'Grolau' tani hiyin’wani leyi vuyerisaka mbuyelo wale henhla.

Translated by Ike Ngobeni