Peter Magubane hi Desmond Tutu hi 1986

© Roger de la Harpe

Kutirhela kurhula

Peter Magubane i munhu wa ntokoto swinene eka kutirhisa camera naswona uve na dhuma swinene nale ka matiko mambe hikwalaho ka ntirho lowu awu endla. Swithombe swa Peter leswi yimeke switirhisiwile kutisa switiviso eka vanhu vohambana hambana, rekhodo ya leswi humeleleke hindlela yosaseka kambe yovava xikanwe na tiku leri aveneke eka mpfilumpfilu lowu wotshikelela wa June 16th 1976.

Kusukela kwalano madzolonga lawa etikweni ra hina ya fikelele endzeni swinene naswona ahiri ekusuhi swinene na khombo lerikulu. Peter uhinyika hinkwerhu nkarhi waku vona leswaku leswi switshamise xisweswo nkarhi wunwani hinga kota kuteka magoza yokarhi kuva hipfuneta kuva hi herisa xihlawuhlawu laha tikweni xikan’wa na kutiyisisa leswaku swilo sweswo swinga hlayisiwa hi camera ya Peter Magubane aswaha endleki nakambe eka misava leyi ya hina. Tirhela vululami naku tirhela kurhula.

UDesmond Tutu

Un’wana wa swirhandzwa swa Afrika Dzonga, Desmond Tutu u tiveka swinene kuva a ri mulweri wa timfanelo ta vanhu hile tlhelo muwini wa 1984...more