Peter Magubane ka ho Desmond Tutu ya 1986

© Roger de la Harpe

Tshebetso ya kgotso

Peter Magubane o ntshitse bokgabane ba hae ka khemera mme o ile a fumana setumo dinaheng tsa matjhaba ka ho tsebahatsa le ho ikaba, ba ile ba sebediswa ho tlisa tsebo ka ho teba ka dikgatiso tse etsahetseng ka bokgabane. Empa hole bohloko ba arola lefatshe ka tsela ya tshitiso ka meruso ho tlowa ka Phupjane 1976.

Ho tlowa hoo moferefere naheng ya rona o tetebeditse le ho nkuwa ke ditlokotsi. Peter o fana ka monyetla ho bohle ho bona ka moo ho etsahetseng le hore mohlomong re nka bohato jwang ho qhaqha kgethollo le ho re se bonahalang khemereng ya Peter se keke sa etsahala hape lefatsheng la rona. Ha re sebeletseng toka le kgotso.

Desmond Tutu

E mong letswao la Afrika Borwa le ratwang haholo, Desmond Tutu o tsebahala haholo ka ho ba molwanedi wa ditokelo tsa botho le mohldi wa Nobe...more