Winnie Mandela

© Dr. Peter Magubane

Leina la gagwe la Sethosa Nomzamo: Go tshwaela go “o a lekang”. Leina la gagwe ka botlalo e ne e le Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela.

Winnie Madikizela-Mandela o gakologelwa gantsi e le “Mmaagwe Setšhaba” le dikgaratlho tse a di boneng jaaka mosadi wa ga Nelson Mandela ka go tsenngwa mo kgolegelong. A simolola tiro ya gagwe jaaka modirediloago, Winnie o dirile ditlhabelo di le dintsi mo mme a neela botshelo jwa gagwe go lwantsha ditlhoka bosiamisi tse a neng a di bona di mo dikologile, a nna molwela kgololosego ka tshwanelo ya gagwe.

South Africa Online ® e sekaseka botshelo jwa gagwe le seabe mo nageng e e tshwaraganeng e re tshelang mo go yona gompieno, go tswa kwa ditshimologong tsa gagwe tsa boikokobetso kwa Transkei go nna kwa pele ga mokgatlho wa kgololosego wa Aforika Borwa.

Winnie Mandela - Tshimologo ya Botshelo

Ka di 26 Lwetse 1936, Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela o ne a belegwe kwa Motseng wa Bizana kwa se se neng se bidiwa Transkei (Kapa Botlh...more

Winnie Mandela Mokgaratlhi o o Ikemetseng ka Nosi

Go nyalwa le mongwe wa baganetsi ba ba itsegeng thata ba Tlhaolele go ne go se bonolo. Winnie o ne a tshwaragane le kgaratlhelo ya gagwe le ...more

Winnie Mandela a Iletswa le go Tlhorontshwa

1960 le 1961 di tlisitse boitumelo go Winnie ka botsalo jwa ngwana wa gagwe wa bobedi, Zindziswa, le tshwetso ya monna wa gagwe, Nelson Mand...more

Winnie Mandela o Tswelela Pele Kgaratlho

Go sa kgathalasege ditaelo tsa go iletsa metsamao ya gagwe, Winnie Mandela o tsweletse go nna matlhagatlhaga mo kgaratlhong kgatlhanong le k...more

Kganetso go Dikologa Winnie Mandela

Morago ga Winnie a ne a gololwa mo botshabi ba gagwe kwa Brandfort o ne a letlelelwa go boela kwa gae ka 1986. Fa a boa o fitlhetse gore tik...more

Dingwaga tsa Morago tsa Winnie Mandela

Ka maswabo Winnie Mandela o ne a tlhokafala ka 2 Moranang 2018 a na le dingwaga di le 81, morago ga boga lobaka lo lo leele. O ne a dikagany...more