Winnie Mandela

© Dr. Peter Magubane

Her isiXhosa Name is Nomzamo: It translates to “she who tries”. Her full name was Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela. Winnie Madikizela-Mandela ke e mong wa bo mme ba hopolwang ka “Mme wa setjhaba” le mathata ao a tobaneng le ona jwalo ka mosadi wa Nelson Mandela nakong ya ho tshwarwa ha hae. O qadile mosebetsi wa hae jwalo ka social worker, Winnie o ile a etsa boitelo bo bongata le mme a tela bophelo ba hae a lwanela ho sebe le toka, hoba molwanedi wa tokoloho ya tshebediso ya tokelong ya hae.

South Africa Online ® e sheba bophelo ba hae mme e fana ka bona naheng ena e kopaneng e re phelang ho yona kajeno, ho tlowa bonyaneng ba hae Transkei ho ya ka pele pele tsamaisong ya tokoloho ya Afrika Borwa.

Translated by Sibongile Sonopo

Qalo ya bophelo ba Winnie Mandela

Ka 26 September 1936, Nomzamo Winfred Zanyiwe Madikizela o ile a hlaha motseng wa Bizana o neng o bitswa Transkei (Kapa Botjhabela) ka nako ...more

Winnie Mandela mapolotiki tokelong ya hae

Ho nyalwa ke e mong wa ba lwantshi ba kgatello ya tsebahlang ho ne ho le thata. Nelson Mandela o ne atsherwe ka nakotso tsohle kgwebong ya A...more

Winnie Mandela o ile a thibelwa le hlekefetswa

Ka 196o le 1961 ho ileng ha tlisa Winnie ke tswalo ya moradi wa hae wa bobedi, Zindiswa le monnqa wa hae ho se fumanwe molato ha molekane wa...more

Tshotleho ya Winnie Mandela e tswella pele

Kantle le taelo ya ho thibelwa e neng e laola motsamowo wa hae, Winnie o ile a nna a tswela pele ho lwantsha kgatello....more

Kgang e potapotileng Winnie Mandela

Ka morao hore Winnie a lokollwe tibelwa ka hare ho Brandfort o ile a dumellwa ho ya lapeng ka 1986....more

Dilemo tsa ho qetela tsa Winnie Mandela

Ka mora hore kgatello e fele khomishine ya nnete le poyelano e ile ya tswelapele 1996, Winnie Mandela o ile a bitswa ka qoso tseo amehang ho...more