Cabernet Sauvignon

© Glenneis Kriel

Tlhaloso

Caben Sauvignon ke veine e kgubedue holang ho tswa ditatsong tsa yona tse fapanang dipakeng tsa Cabernet franc le Sauvignon Blank. E amahanngwa le tse ding tsa di veini tse theko e hodimo.

Tlhaho

Phapano ya tsona e bonahala e hotse ho tlowa dilemong tsa bo1700 Bordeaux, moo e fumanengsetumo kase kenwe ke hlobo.Seriti sa yona se ho tse dilemong tsa bo 18, diteboho hotswelong pele ya tlhaho ya waine Bordeaux e ileng ya sebedisa ditshediso tse tummeng tsa metsako. E tlohile hobaboemong ba borobedi ba sejaolo lefatsheng ka 1990, ho ya ho se jalwang ka ho fitisisa le se tummeng ka 2010.

Mabitso a Mang

Dilemong tsa 18 Bordeaux e ne e bitswa Petit Vidure. E ne e tsebahala hapeka Petit Cabernet.
Sehlahiswa Afika Borwa
Ha ho tsebahale hore Cabernet Sauvignon e fihlile neng Afrika Borwa, empa h oho nale kgonahalo ya hore e bile teng ho feta disentjhuritse pedi tse fetileng. Moprofesa Abraham Izak Perold wa Yunivesiti Stellenboschka 1920 khalthibaka kgonahalo ya ho hlahisa waine ya boleng bo hodimo ka hoo hwa kgethwa dihlahiswa tas yona ka matla.
Phapano ya tsona e ne e sebediswa sethatong bakeng sa waine ya mofuta ona, empa ha ho ya pele ya sebediswa bakeng sa ho tswaka.

Kgolo

Kgolo ya tsona ke e ikgethang e matla mme e hlahisa patsi e thata. Boholo ba sehlahiswa bo dihectara tse 6-12.

Ho Butswa

Morara o butswa mahareng a sehla, qellong ya Tlhakubele.

Monokotshwai

Mofuta ona o nale menokotshwai e metsho, e menyane e kgidikwe. Letlalo le thata le none, ha nama e le thata tsao e eo o ka e tshwantshang le ya jwang.

Makgasi

Makala a matala bo tebileng, a itekanetse ka boholo, a kgidikwe mme a nale marete a mahlano a wellang.

Disinyi le Mafu

Mofuta ona o boi ho mekgwabo le hlobo, empa e atametse ho bolong.

Tshebediso

Afrika Borwa, Cabernet Sauvignon e iel ya ikamahanya le veine ya mofuta premium single ho tloha ka 1920. E sebediswa hape mefuteng e fapaneng e le motswako, jwalo ka Cinsaut kapa Shizar ho thabisa ho baba le bohla, ka Pinotage le mefuta e meng ho hlahisa motswako wa Kapa, kapa Merlot, Cabernet franc le ho ya pele ho hlahisa mokgwa wa Bordeaux.

Tatso

Mefuta e fapaneng ya sehlaiswa sa kutu di hlahiswa Afrika Borwa, ka ditaso tse kang monokotshwai, tjholokolete, jwang, pepere e tala le liquorice. Ka kakaretso, dikutu tse fetang e le nngwe e ya lengwa bakeng sa hectare e le nngwe ho hodisa botahata ba diveine.

Translated by Sebongile Sonopo