Die Tswana

©Dr Peter Magubane

Die Tswana is deel van die Sotho, met drie breë afdelings - Basotho (Suid-Sotho), Pedi (Noord-Sotho) en Tswana (Western Sotho). Histories het die Tswana saam met die Basotho op die Hoëveld geleef.

Vanaf die middel 1800's, het baie Sotho-kapteinskappe in die westelike Hoëveld hulself begin beskou as deel van 'n groter Tswana groep in die koloniale Betsjoeanaland (nou Botswana). Dit is die rede vir die variasies in dialek, sosiale struktuur en kultuur onder die talle Tswana groepe wat vandag voortduur.

Huwelike in die Tswana Gemeenskap

Tradisioneel was 'n man se  eerste vrou vir hom gekies; indien hy meer as een vrou kon bekostig, het hy self die ander gekies. Onder edele groepe wat baie grond besit het is vroue wat deel van sy familie was verkies....more

Landelike Lewe van die Tswana Mense

Inderdaad in die vroeë middel van die 19de eeu was 'n paar Tswana nedersettings, wat vir verdedigende redes saam gegroepeer het, meer digbevolk as Kaapstad, die grootste Suider-Afrikaanse koloniale stad van daardie tyd....more

Status in die Tswana Gemeenskap

Die voormalige  kan mens in baie maniere sien soos bv. die mans en vroue wat apart sit by sosiale byeenkomste; en bv die kgotla (raad-plek) wat net vir mans is....more

Die Diversifikasie van die Tswana

Volgens mondelinge oorlewering, was hulle onder die Bantoe-sprekers wat uit die omgewing van die Oos-Afrikaanse Groot Mere (Victoria en Tanganjika) gekom en hulle weg suidwaarts gevind het tydens migrasies oor baie eeue heen....more

Tswana Sosiale Organisasie

Vandag word die Tswana verdeel  in baie plaaslik outonome kapteinskappe (al is hulle onderhewig aan die wette van Botswana of Suid Afrika) wie se grootte wissel van 'n paar duisend tot honderde duisende waarvan die grootste die Botswana se agt vernaamste...more